Čištění komunikací

Vyčistit město představuje každodenní úklid vozovek, chodníků, cyklistických stezek a veřejných prostranství formou ručního a strojního čištění. Úklid se celoročně provádí na základě harmonogramu s tím, že s nástupem zimy operativně přecházíme na plán zimní údržby

Provádíme úklid vozovek po haváriích i sběr psích exkrementů pomocí speciálních vysavačů.

S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je strojní úklid zametacími vozy komunikací čím dál složitější, a proto každoročně rozšiřujeme takzvané blokové čištění s doplněním o strojní čištění s odtahem vozidel. Bohužel odtah vozidel, jejichž majitelé nerespektují zákaz zastavení, je ne příliš populární, ale omezení stání po dobu nezbytně nutnou je pro nás podmínkou k účinnému úklidu.

Pravidelně zajišťujeme mimořádné úklidy veřejných prostranství po akcích organizovaných městem či jinými subjekty.

V zimě zajišťujeme sjízdnost a schůdnost místních komunikací chemickým posypem a inertním materiálem, včetně pluhování. Ve městě Pardubice je v zimě udržováno 385 km silnic a chodníků. V mapovém zákresu, si každý může najít svou ulici, cyklostezku či vozovku a ověřit si tak, zda je zařazena do plánu zimní údržby a popřípadě zjistit v jakém pořadí je udržována.

Dle klimatických podmínek i v průběhu zimního období provádíme klasické čištění komunikací dle potřeby a technických možností. V poslední době je zájem o tuto službu i ze strany podnikatelských subjektů. Po celé zimní období je zabezpečena denní i noční pohotovost.

Provádíme chemickou likvidaci plevele z chodníků, vozovek, parkovacích míst a odstavných ploch.

Harmonogram čištění komunikací v Pardubicích pro rok 2024

Při procesu čištění města jsou často problémem zaparkovaná auta, která stojí u krajnic vozovek a brání tak plynulému projetí úklidové techniky. Proto se 7 dní před zahájením prací rozmísťuje přenosné dopravní značení s informacemi - kdy a v kolik hodin bude čištění probíhat.

Řidičům tato informace slouží k tomu, aby svá vozidla pře-parkovali, jinak se dopouští přestupku, za který může Městská policie udělit pokutu.

Vozidla, která překáží v čištění a jejich majitelé je i přes příslušný zákaz nebo omezení ponechají v místě čištění, budou pod výše uvedenou pokutou odstavena na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí, viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Známé odtahy vozidel budou tak provedeny pouze ve výjimečných případech, kdy situace nedovolí jinak, např. v úzkých ulicích, kde budou zaparkovaná vozidla bránit provedení prací.

Údaje uvedené v seznamu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může dojít v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení, které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.

Vysvětlení použitých zkratek:

  • O - čistíme obě strany komunikací
  • P - čistíme pravou stranu komunikace
  • L - čistíme levou stranu komunikace
  • BLK - blokové čištění komunikací - kompletní čištění komunikace, včetně chodníků (s přemístěním vozidel)
  • ČKsDZ - čištění komunikací s dopravním značením (s přemístěním vozidel) - jsou čištěny pouze silnice strojním čištěním

22 týden

28.05.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Stavbařů od ul. Rosická, včetně parkovišť - O strany BLK
28.05.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Rosická od ul. Kosmonautů k ul. Družstevní - O strany BLK
28.05.2024 Út Blokové čištění od 6:00 hodin - Komenského od ul. Kyjevská k ul. Průmyslová - P strana BLK
28.05.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Erno Košťála parkoviště mezi č.p. 964-965 ,990 a 966 BLK
29.05.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Čs. armády od ul. Teplého k ul. Jilemnického - O strany BLK
29.05.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Ke Kobelnici od ul. Hostovická k ul. Na Vsi - O strany BLK
29.05.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Ke Kobelnici souběžná slepá ul.s ul. Na Rybníčkách od č.p.204-220 BLK
29.05.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Vsi od ul. Ke Kobelnici k ul. Hostovická - O strany BLK
30.05.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Ohrazenická od ul. Mladých, včetně parkovišť - O strany BLK
30.05.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - JUDr. Krpaty od ul. Bezdíčkova k ul. Holubova - P strana BLK
30.05.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Hraniční od ul.Raabova po ul.Pod Lipami O-strany BLK
31.05.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Kosmonautů od ul. Bělehradská k ul. Poděbradská, vč.točny MHD a slepé části BLK
31.05.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod k č.p. 101 - O strany a parkoviště u SUZUKI BLK
31.05.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - JUDr. Krpaty od ul. Holubova k ul. Wintrova - P strana BLK
31.05.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce - komunikace včt.parkoviště před č.p.959-961 BLK

23 týden

03.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - J. Tomana od Kosmonautů k ul. Varšavská, včetně parkovišť - O strany BLK
03.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova - O strany BLK
03.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok ul.Palackého-vjezd z Havlíčkovi ul. BLK
04.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Zahradní - O strany BLK
04.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - U Školy - O strany BLK
04.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - U Kamenné vily od ul. Bulharská k ul. Štrossova - O strany BLK
04.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Kosmonautů slepá část před č.p. 185 -194, včetně parkoviště - O str. BLK
05.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Bezdíčkova od ul. Sezemická k ul. Husova - P strana BLK
05.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Družstevní před domem č.p.115-117 BLK
05.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pod Studánkou včt. parkovišť BLK
05.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Lidmily Malé parkoviště před č.p. 822-823 a č.p.818 BLK
06.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lidická od ul. Kpt. Bartoše k ul. Lonkova - P strana, včetně malého BLK
06.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod parkoviště vedle garáží BLK
06.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Drozdická od ul. Fidrova k ul. U Zámečku - O strany BLK
06.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Ke Trati od ul. Fidrova k ul. U Zámečku - O strany BLK
06.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Hromádkova od ul. U Zámečku k ul. Odbojářů - O strany BLK
07.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Družby, včetně parkoviště - O strany BLK
07.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - V Zákoutí od ul. Komenského k ul. Ke Hřišti - O strany BLK
07.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Ohrazenická - parkoviště u č.p.169 - 172 vč.park. na rohu Ohrazenické a Mladých BLK
07.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Zajíčkova - O strany BLK

24 týden

10.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Valčíkova-vč.parkov. před č.p.328 - O strany BLK
10.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Čacké od ul. Chrudimská k ul. K Dolíčku - O strany BLK
10.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Okružní od ul.Studánecká po ul.Dašická - O strany BLK
10.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Družstevní před č.p.109-111 BLK
11.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Gagarinova od ul. Lonkova k ul. Odborářů vč.obou propojek kolem garáží- O strany BLK
11.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Grusova -velké parkoviště BLK
11.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - V Lipinách od ul Mandysova po ul.Staročenská - O strany BLK
11.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Divišova celá - O strany BLK
12.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pod Lipami od ul. Spojilská k ul. V. Junkové - O strany BLK
12.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Družstevní před č.p.106-108 a .101-105 BLK
12.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Arnošta z Pce od ul. Sladkovského k ul. Karla IV. - P strana BLK
13.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - gen. Svobody od ul.Výzkumná po ul.Rybitevská - L strana BLK
13.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Stavařov od ul. Studentská, včetně parkovišť - L strana BLK
13.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lidická od ul. Lonkova k ul. kpt. Bartoše - P strana BLK
14.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Mezi Zahradami - O strany BLK
14.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Stavařov od ul. Studentská, včetně parkovišť - P strana BLK
14.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Sluneční -parkoviště před č.p.298-299 a 300-301 BLK

25 týden

17.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - nám. Čs. legií od ul. Havlíčkova k ul. Štefánikova - O strany BLK
17.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - nám. Čs. legií od ul. Štefánikova k ul. Havlíčkova - O strany BLK
17.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Polabinám parkoviště u parčíku a dětského hřiště BLK
17.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - kpt. Bartoše - parkoviště mezi č.p. 409, 410, 411 a 412 BLK
18.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - cyklistická stezka od kruh.objezdu u GLOBUSU směr Semtín (1. část) BLK
18.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - místní propoj.kom. mezi ul.A. Krause a kpt.Nálepky od č.p.2367-2357 BLK
18.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Ohrazenická - parkoviště u č.p. 173 –176 BLK
18.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Valčíkova- parkov.před garážemi č.p.333 a komun. a parkov. před č.p.330-332 BLK
19.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - parkoviště mezi ul. Mozartova a kpt. Bartoše včetně hlavního chodníku BLK
19.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod od ul. kpt. Bartoše k ZŠ Mozartova BLK
19.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - cyklistická stezka od kruh.objezdu u GLOBUSU směr Semtín (2. část) BLK
19.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce - komunikace včt.parkoviště před č.p. 633-637 BLK
19.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Gorkého od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany BLK
20.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Bělobranské náměstí, včt. parkoviště BLK
20.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lexova od ul.Wolkerova vč. parkoviště před č.p.2138-2140 BLK
20.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jiránkova - komunikace a parkoviště před č.p.2209-2211 BLK
20.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Družstevní před č.p. 112-114 BLK
21.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Sedláčkova od Brožíkova - O str., včetně centrál parkov. před č.p. 433 BLK
21.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Na kopci od ul. Pod Lipami po ul. Spojilská - O strany BLK
21.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Blahoutova - komunikace včt.parkoviště před č.p.624-632 BLK

26 týden

24.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Rozvodně vč.parkovišť mimo centr.park.před č.p.96 a park.u bowling kl.-O strany BLK
24.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Křičkova od ul. Grusova - O strany BLK
24.06.2024 Po Blokové čištění před 6 hodinou - Hlaváčova od nadjezdu Kyjevského k ul. Karla IV. - P strana BLK
24.06.2024 Po Blokové čištění před 6 hodinou - Karla IV. od ul. Hlaváčova k ul. Anenská, včt. refýží - O strany BLK
25.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kunětická - od točny MHD ke kruhovému objezdu U Josefa - O str. BLK
25.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Nerudova celá - O str. BLK
25.06.2024 Po Blokové čištění před 6 hodinou - Východní - parkov.u zadního vjezdu do nemocnice, včt.komun. k hlav.vjezdu O str. BLK
26.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - U Panasonicu (Staré Čívice) - včetně cyklistické stezky BLK
26.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Záboří - komunikace od č.p. 129 - 174 - O. strany BLK
26.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Vnitroblok mezi ul.Gorkého, Čs.armády ,Wolkerova a Lexova BLK
27.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lonkova - sídliště Na Labišti, včetně parkoviště za č.p. 524 - 526 BLK
27.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod za č.p.521-523,před č.p. 459-464 vč.samostatného parkoviště před č.p.465-467 BLK
27.06.2024 Čt Blokové čištění před 6 hodinou - Hlaváčova od ul. Karla IV. po ul. Bratranců Veverkových - P strana BLK
27.06.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Železničního pluku od ul. Na Spravedlnosti k ul. Pichlova - O strany BLK
28.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Chemiků – vč.parkovišť před č.p.141-144,134-137 a124-129 BLK
28.06.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce -park.podél č.p.984-953-954 a vnitrobl.č.p.953,954 a 955-956 BLK
28.06.2024 Pá Blokové čištění před 6 hodinou - Hlaváčova od ul. Bratranců Veverkových k ul. Palackého - P strana BLK
24.06.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Pod Zahradami – obě strany BLK
25.06.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - V Zahrádkách vč. slepé části – obě strany BLK
26.06.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Tichá – obě strany BLK

27 týden

01.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Višňovce od ul. J. Palacha k ul. S.K. Neumanna - O strany BLK
01.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Blahobytu od ul. J. Palacha k ul. Rožkova - O strany BLK
01.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Vinici od ul. Na Spravedlnosti včt.lávka přes Chrudimku BLK
01.07.2024 Po Blokové čištění před 6 hodinou - protihlukové stěny od sídliště Dukla směr Dražkovice (1. část) BLK
02.07.2024 Út Blokové čištění od 6:00 hodin - Sladkovského od A z Pce k tř.Míru, včt. parkovišť a parkov. čp.505,2614-2616 BLK
02.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - U Suchého dubu od ul. Nemošická k ul. Mikulovická - O strany BLK
02.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - S. K. Neumanna, CS od podjezdu Anenského k ulici k Židovskému hřb.- L str. BLK
02.07.2024 Út Blokové čištění od 6:00 hodin - Rokycanova parkoviště za č.p.2654 invalidé - L strana BLK
03.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Gorkého - parkoviště před Kulturním domem BLK
03.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - nám. Republiky a Pernštýnském (demontáž kovových skruží) BLK
03.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Grusova po ul. Mozartova, včetně parkovišť (obě ramena) - O strany BLK
04.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Obětí 24. srpna - O strany BLK
04.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Bělehradská - parkoviště před č.p. 271, 272, 273 BLK
04.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jiráskova - komunikace a parkoviště před č.p.2206-2208 BLK
04.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jiráskova - komunikace a parkoviště před č.p.2246-2248 BLK

28 týden

08.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Závodu míru - parkoviště před ZŠ BLK
08.07.2024 Po Blokové čištění před 6 hodinou - protihlukové stěny od sídliště Dukla směr Dražkovice (2. část) BLK
08.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Dubové návrší od ul.Dubinská včt. parkovišť BLK
08.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Dlouhá od ul. K Rybníčku – O strany BLK
09.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Štrossova od ul.Sakařova k ul. Husova - O strany BLK
09.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Husova - parkoviště od ul.Štrossova k ul. Wintrova - P strana BLK
09.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Jahnova vyčištění prostoru pod kovovými skružemi okolo stromů BLK
09.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pražská (stará okolo letiště) - L strana BLK
10.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Tyršovo nábřeží od ul. Jahnova, včt. parkovišť vedle sokolovny - O str. BLK
10.07.2024 St Blokové čištění od 6:00 hodin - Rokycanova od ul. Na Spravedlnosti k ul. Pichlova - O strany BLK
10.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Brožíkova - parkoviště u č.p. 424 - 426, 427 - 429, 430 - 432 BLK
10.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru - parkoviště mezi č.p. 1858 a 2740 BLK
11.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Labská - od Bělobr. nám. k ul. U Stadionu, včetně parkoviště - O strany BLK
11.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru - parkoviště mezi č.p. 1884 a 1883 BLK
11.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Semtínská od ul. Pištorova po ul. Trnovská - O strany BLK
12.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Máchova - O strany BLK
12.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru - parkoviště mezi č.p. 1885, 1886 a 1888 BLK
12.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Lonkova - od č.p.464 po ul Gagarinova vč. Parkovacích stání O strany BLK
12.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji od ul. Demokratické mládeže k ul. Na Záboří - O strany BLK

29 týden

15.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kunětická od ul. Studentská ke zdymadlu - O strany BLK
15.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Dubinská - parkoviště u č.p.755-757 BLK
15.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - E. Košťála parkoviště u č.p. 957 - 958 BLK
15.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Fibichova od ul Odbojářů k ul Dašická - O strany BLK
16.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji od ul. Teplého k ul. Gorkého - O strany BLK
16.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Na Záboří od ul. Lexova k ul. Obětí 24. srpna, včt. točny MHD - P str. BLK
16.07.2024 Út Blokové čištění před 6 hodinou - obchvat I/36, spojovací komun.od nadjezdu PARAMO ke kruh.objezdu ALBERT BLK
17.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Češkova od ul. Teplého k ul. Gorkého - O strany BLK
17.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pichlova, obsluž. komun. od ul. Žel. pluku k ul. S.K.Neumanna - O str. BLK
17.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Záboří od ul. Obětí 24. srpna k ul. Chrudimská - P strana BLK
17.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Teplého od ul. Rožkova k ul. Lexova - P strana BLK
18.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Čechovo nábřeží od ul Bubeníkova po ul mezi mosty plošně BLK
18.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji od ul. Milheimova k ul. Na Staré poště - O strany BLK
18.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Teplého od ul. Lexova k nadjezdu Pražskému - P strana BLK
18.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - K Vinici od ul. Rokycanova podél dráhy O strany BLK
19.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji od ul. Demokratické mládeže k ul. Gorkého - P strana BLK
19.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Na Záboří od ul. Chrudimská k ul. Obětí 24. srpna - P strana BLK
19.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Teplého od nadjezdu Pražského k ul. Lexova - P strana BLK
19.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce-parkoviště před č.p.866-869 až k č.p. 714 BLK
16.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Borku – obě strany BLK

30 týden

22.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji od ul. Gorkého k ul. Demokratické mládeže - P strana BLK
22.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Na Záboří od ul. Obětí 24. srpna k ul. Lexova - P strana BLK
22.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Teplého od ul. Lexova k ul. Rožkova - P strana BLK
22.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Zborovské náměstí-slepá část před býv. ZŠ, vč. parkov.na chod. od ul. Staňkova BLK
23.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Češkova od ul. Gorkého k ul. Demokratické mládeže - P strana BLK
23.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul.Gorkého Čs.armády a Jilemnického mezi č.p.2159-2158, BLK
23.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod a 2148-2149 vč.spoj. komunikace Gorkého - Jilemnického BLK
24.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Češkova od ul. Demokratické mládeže k ul. Gorkého - P strana BLK
24.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Vnitroblok.kom. Mezi ul.Lexova, Wolkerova,Jiránkova u č.p.2080,2096 a 2259 BLK
24.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - K Cihelně od ul. Studentská, včt. parkovišť - P strana BLK
24.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - gen. Svobody od ul.Výzkumná po ul.Rybitevská - L strana BLK
25.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Mezi Mosty - parkoviště, včetně příjezdu k čerpací stanici BLK
25.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - místní komunikace podél mlýnů (u Chrudimky) od ul. Mezi Mosty - O strany BLK
25.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - nábř. Závodu míru - obsl. komunikace od č.p. 1822 k výměník. stanici BLK
25.07.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Dašická - parkoviště před čp. 1755 - 1771 BLK
26.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Češkova od ul. Teplého k ul. Milheimova - O strany BLK
26.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Češkova od ul. Demokratické mládeže k ul. Široká - O strany BLK
26.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Terezy Novákové od ul. Na Záboří k ul. Čacké - O strany BLK
26.07.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Spojilská - před čp. 1773 - 1779 BLK

31 týden

29.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Sladkovského od Sukovy tř. k tř. Míru - O strany BLK
29.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Wolkerova od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany BLK
29.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Vnitrobloková komunikace v ul. Wolkerova před č.p.2070-2072 BLK
29.07.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Wolkerova od ul. Lexova k ul. Sokolovská - O strany BLK
30.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru - tři parkoviště za č.p. 1822, 1823 a 1828 BLK
30.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru-celá levá str. komunikace, vč.parkov.vedle mat.školy-L strana BLK
30.07.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Bacháčkova od ul. Češkova k ul. V Ráji - O strany BLK
31.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - místní komunikace za ZŠ Benešovo nám.před č.p. 2517-2521 O str. BLK
31.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Mandysova od ul.U Zábran k ul. Spojilská - O strany BLK
31.07.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - E. Košťála od J. Janáčka k č.p.100 BLK
01.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Boženy Němcové od ul. Češkova k ul. Čs. armády - O strany BLK
01.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Fučíkova od ul 5.května k ul. K Hřebčinci - O strany BLK
01.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Sadová od ul. Ostřešanská po ul. Polní – O strany BLK
01.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Mírová od ul 5.května k ul. K Hřebčinci - O strany BLK
02.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - V.Junkové-Blahoutova -parkov.+komunikace 499-506 a u č.p.643 BLK
02.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce - parkoviště před č.p. 984 – 986 a vedle č.p.860-864 BLK
02.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Luďka Matury - parkoviště před č.p. 851 - 852 BLK

32 týden

05.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Blahobytu od ul. J. Palacha k ul. S.K.Neumanna - O strany BLK
05.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Široká O-strany BLK
05.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - nábř. Závodu míru - obsl. komunikace od výměník.stanici k č.p. 1857 BLK
06.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - U Marka od Macanova k ul. Jungmannova, včetně parkoviště - O strany BLK
06.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Čs.armády od ul.B.Němcové po Teplého - O strany BLK
06.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pražská od ul. Milheimova po ul.Teplého BLK
06.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - K Višňovce za č.p. 2522-2528 BLK
07.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - IDEON + Městské lázně, celé parkoviště, včt. chodníků BLK
07.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Štolbova od ul. Jiráskova, včt. parkovišť - O strany BLK
07.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Bělobranské náměstí, včt. parkoviště BLK
07.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Dašická - parkoviště za čp. 1564 a 1565-1567 BLK
08.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Závodu míru - parkoviště před č.p. 2737 - 2740 (POSEIDON) BLK
08.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - K Dolíčku od ul.Na Záboří k podjezdu ke hřišti - P strana BLK
08.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Sokolovská od ul. Resslova k ul. Wolkerova - O strany BLK
08.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lexova od Teplého k kpt.Nálepky-P str.a parkov.mezi č.p.2297-2299a2300-2302 BLK
09.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - K Dolíčku od podjezdu ke hřišti k ul. Na Záboří - P strana BLK
09.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Raisova od ul. K Dolíčku k ul. Dražkovická - O strany BLK
09.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Sokolovská od ul. Resslova k ul. Kpt. Nálepky , včt. parkovišť - P str BLK
09.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Lexova od ul. kpt. Nálepky k ul. Teplého - P strana a parkoviště za č.p.2235-2232 BLK

33 týden

12.08.2024 Po Blokové čištění od 6:00 hodin - 17. listopadu - O strany BLK
12.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Ke Kamenci od ul. Počápelská po ul. Dašická - O str BLK
12.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Cihelně od ul. Studentská, včt. parkovišť – L strana BLK
12.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Josefa Ressla od ul. Lexova k lesoparku - O strany BLK
13.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Na Drážce obsl. komun.od ul.V. Junkové k ul.Dašická levá část vč. všech pakovišť BLK
13.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Josefa Janáčka - parkoviště před č.p. 947 – 952 BLK
13.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pohránovská od ul. Hradišťské celá - O strany BLK
14.08.2024 St Blokové čištění před 6 hodinou - protihluková stěna I/36, od autoprodeje Dryml (1. část) BLK
14.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - K Hladíkovu od ul.Přeloučská zpět k ul.K Hladíkovu - O strany BLK
14.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Raabova od ul. Hraniční k ul.V Lipinách BLK
14.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Erno Košťála od č.p.1005 (u výměník. stanice) kolem penzionu,vč. park. - O strany BLK
15.08.2024 Čt Blokové čištění před 6 hodinou - protihluková stěna I/36, od autoprodeje Dryml (2. část) BLK
15.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Kpt Poplera - od ul Žižkova po Hračanská - O strany BLK
15.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Žižkova od ul. Kostnická k ul. Pražská - P strana BLK
15.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce - parkoviště mezi pergolou a DK Dubina BLK
16.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - U Husova sboru - celé parkoviště BLK
16.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Luční -parkoviště před ZŠ Studánka BLK
16.08.2024 Pá Blokové čištění od 6:00 hodin - nábř. V.Havla od ul. U Stadionu k ul.Hradecká, včt.parkoviště a chodníku - O strany BLK

34 týden

19.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Sokolovská od ul. kpt. Nálepky k ul. Resslova - P strana BLK
19.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Do Zahrádek - od ul. Na Záboří Plošně BLK
19.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Žižkova od ul. Pražská k ul. Kostnická - P strana BLK
19.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Erno Košťála - parkoviště před č.p. 974 - 979 BLK
20.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Křemenská od ul.Hradčanská k čp.906 BLK
20.08.2024 Út Blokové čištění od 6:00 hodin - Jana Palacha – P strana BLK
20.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Jindřišská, vnitroblok od ul. Karla IV. za „Parkovacím domem“ BLK
20.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pražská ( Popkovice ) - P strana (1. část) BLK
21.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. Studánecká (pravá BLK
21.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod část), včt. parkovišť po celé délce komunik. a točny MHD č.5 - O strany BLK
21.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pražská ( Popkovice ) - P strana (2. část) BLK
21.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Revoluční od ul.Komenského k ul. Východní BLK
22.08.2024 Čt Blokové čištění od 6:00 hodin - Jana Palacha - L strana BLK
22.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - L.Matury parkoviště za č.p.851-852 BLK
22.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Pražská ( Popkovice) - P strana (3. část) BLK
23.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Sukova třída - parkoviště před Domem hudby BLK
23.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Kostelní, včetně parkoviště BLK
23.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Wernerovo nábřeží BLK
23.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Pod Sklípky BLK
23.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Pražská ( Popkovice ) - L strana ( 1. část ) BLK

35 týden

26.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Pražská ( Popkovice ) - L strana ( 2. část ) BLK
26.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Pražská stará vč.prostoru za školkou u garáží - O strany BLK
26.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Jindřišská od ul. Za Pasáží k tř. Míru - O strany BLK
26.08.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Na Humenském celá - O strany BLK
27.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Motoristů od ul. Žižkova k ul. Kolonie - O strany BLK
27.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - U Zámečku od ul.Drozdická k ul. K Silu - O strany BLK
27.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Wolkerova -komunikace a parkoviště před č.p.2119-2121 Plošně BLK
27.08.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Přeloučská (Staré Čívice ) - 1. část BLK
28.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Staré poště od ul. V Ráji k ul. J.Palacha - O strany BLK
28.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Wolkerova -komunikace a parkoviště před č.p.2116-2118 Plošně BLK
28.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Hrádku od Sukovy tř. k tř. Míru, včetně parkoviště na chodníku - O strany BLK
28.08.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - ul. Kolonie ( Svítkov ) - O strany BLK
29.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - gen. Svobody od ul.Výzkumná po ul.Rybitevská - P strana BLK
29.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod vnitroblok ul. K Olšině za čp 234 až 246 BLK
29.08.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Přeloučská ( Staré Čívice ) - 2. část BLK
30.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Přeloučská ( Staré Čívice ) - 3. část BLK
30.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - K Rozvodně samostatné parkoviště před č.p. 96 a park.u bowlingového klubu BLK
30.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Holandská podél hal plošně BLK
30.08.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - U Kapličky od ul.Černoborská k ul. Ke Hrázi - O strany BLK

36 týden

02.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Vnitroblok mezi ul. S.K.Neumanna,K Višňovce,K Blahobytu a Zákl. Školy BLK
02.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Za Pasáží od ul. Jindřišská k průchodu pasáž - O strany BLK
02.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Schwarzovo náměstí plošně BLK
03.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Přeloučská ( Staré Čívice ) - 4. část BLK
03.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Krátká od ul.Rábova po ul.Dašická - O strany BLK
03.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Vnitroblok "H" mezi ul.A.Krause-Sokolovská-Lexova a Kpt.Nálepky BLK
03.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Jiránkova od ul. A. Krause k ul. Wolkerova - P strana BLK
04.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Gebauerova od ul. Sezemická k ul. Kotkova - O strany BLK
04.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Radiomechaniků BLK
04.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Skrbkova - O strany BLK
04.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - L. Malé od točny MHD, včetně parkoviště za zdravotním střediskem - O strany BLK
05.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Spořilov od ul. Počápelská k ul. Dašická - O strany BLK
05.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Na Klárce -od ul.K Hřebčinci vč.komunikace kolem R.D. BLK
05.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Na Rybníku - O strany BLK
05.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - K Hřebčinci od ul. Nábřežní po ul.Spodní - O strany BLK
05.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Spodní od ul.5.května k ul. K Hřebčinci - O strany BLK
06.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Holubova od ul. Husova k ul. JUDr. Krpaty - O strany BLK
06.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Kunětická - slepá část od ul.Kunětická k č.p.116 a 119 vč.parkovišť BLK
06.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Žižkova od ul. Pražská slepá část k –O strany BLK
06.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Žižkova od ul. Pražská slepá část – P strana BLK

37 týden

09.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova - O strany BLK
09.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova - O strany BLK
09.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Macanova od ul.Nerudova po ul.Hlaváčova - O strany BLK
10.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pod Hřbitovem - O strany BLK
10.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pod Kopečkem plošně BLK
10.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Br. Veverkových od kina Jas k ul. Hlaváčova, včt. parkovišť - O strany BLK
10.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Bezdíčkova od ul. Husova k ul. Sezemická - P strana BLK
11.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - nadj.Rosický, včt.chod.a spoj.komun.kolem autoprod.Dryml a park BLK
11.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - ul.Legionářská čp.450-497 BLK
11.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pejchlova - O strany BLK
11.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Luďka Matury - parkoviště před č.p. 810-816 BLK
12.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Na Drážce - parkoviště za č.p.1499-1501 a 1502-1503 BLK
12.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje - O strany BLK
12.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul.Sezemická - O strany BLK
13.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Bělehradská - parkoviště před č.p. 391 - 398 (Polabiny IV.) BLK
13.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Brozanská od ul. Kunětická k ul. Ke Koupališti - O strany BLK
13.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - lesopark na sídlišti Dukla (asfaltové komunikace) BLK

38 týden

16.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova - O strany BLK
16.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Partyzánů - parkoviště vedle č.p. 348 a parkoviště za č.p. 349 - 351 BLK
16.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - ul. Nová od ul. Varšavská, včetně parkovišť - O strany BLK
16.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Pištorova - parkoviště BLK
17.09.2024 Út Blokové čištění od 6:00 hodin - Hlaváčova - obslužní parkoviště před starým nádražím ČD BLK
17.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Ve Lhotkách od ul. Husova k ul. Sezemická - O strany BLK
17.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Erno Košťála - parkoviště před č.p. 987-989 a 994-995 BLK
17.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - K Silu od ul Dašická k ul. Průmyslová - O strany BLK
17.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Na Rybníčkách - Černá za Bory, včt. parkovišť - O strany BLK
18.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Kostnická od ul.Branecká po ul.Přerovská - O strany BLK
18.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Dašická - parkoviště na křižovatce s ul. Luční BLK
18.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Dostihová od Pražského nadj. k vjezdu do areálu Dostihového závodiště - O strany BLK
18.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Husitská od ul. U Moruší po ul.Kostnická BLK
19.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Erno Košťála – parkoviště a komunikace před č.p. 723-725 BLK
19.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Wolkerova -parkoviště u č.p.2122-2123 BLK
19.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - místní komunikace od ul. Bělehradská včetně parkoviště k bývalému BLK
19.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod OC Meinl - O strany a parkoviště před domem č.p. 487-494 obě BLK
20.09.2024 Pá Blokové čištění před 6 hodinou - Kyjevská - parkoviště u zadního vjezdu do nemocnice, včetně BLK
20.09.2024 Pá Blokové čištění před 6 hodinou komunikace k hlavnímu vjezdu do nemocnice BLK
20.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - komunikace a parkoviště mezi ul.Wolkerova ,Teplého,Lexova a Čs.armády BLK
20.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul.J.Ressla,Jiránkova,Lexova a domemi č.p.2283-2232 BLK
20.09.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - komunikace a parkoviště mezi č.p.2068-2077 a 2066-2075 mezi ul.Gork.a Wolker. BLK

39 týden

23.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Jožky Jabůrkové od ul. Jiřího Potůčka, včt. ul. Pavlova a „vnitrobloku“ - O strany BLK
23.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Jiřího Potůčka - záliv zastávky MHD BLK
23.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Palackého - parkoviště od ul. Palackého k pivovaru - O strany BLK
23.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu - O strany BLK
24.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Karla Šípka od Jiřího Potůčka k ul. Kosmonautů, včetně parkov. - O str BLK
24.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - U Zábran od ul.Lesní po ul. Staročernská - O strany BLK
24.09.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Labský palouk plošně od ul.kpt.Bartoše k novostavbám včt. sjezdu do garáží BLK
25.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Mezi mosty - parkoviště u čerpací stanice pro kropící vozy BLK
25.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Jiránkova od ul. Wolkerova k ul. A. Krause - P strana BLK
25.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Jiřího Potůčka od ul. K. Šípka k ul. Bohdanečská - L strana BLK
25.09.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - K Zámečku od ul.Zelená k ul.U Borku -L strana BLK
26.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Palackého - parkoviště proti bývalé firmě Prokop BLK
26.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Erno Košťála - parkoviště před č.p. 1000 - 1004 BLK
26.09.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Na Ležánkách od ul.Winternitzova k ul. Mezi Mosty - O strany BLK

40 týden

30.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Pardubičkám od ul.Dašická po podchod pod tratí BLK
30.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - ul. Ke Kamenci od ul. Dašická k ul. Štrossova - O strany BLK
30.09.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Dubinská kom.ve tv.u od č.p.728 – 737 vč. parkovišť BLK
01.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Wintrova od ul. Husova k ul. Dašická - P strana BLK
01.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Na Hrázi, celá od ul. K Lesu - O strany BLK
01.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - K Zámečku od ul.Zelená k ul.U Borku -P strana BLK
01.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Sukova tř. - parkoviště mezi ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku BLK
02.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Wintrova od ul. Dašická k ul. Husova - P strana BLK
02.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce parkoviště před č.p. 860 - 864 BLK
02.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Jiránkova - parkoviště před č.p. 2294-2296 BLK
02.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - U Štítu celá BLK
02.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Rosůlkova - O strany BLK
03.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - vnitrobl mezi ul.Gorkého Čs.armády a Jilemnického mezi č.p.2270-2214, BLK
03.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod a 2287-2199 včt.spoj.komunikace Gorkého Jilemnického BLK
03.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Kokešova od ul. K Pišici po ul.Přeloučská- O strany BLK
04.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - náměstí Čs. legií od ul. Havlíčkova k ul. Štefánikova - O strany BLK
04.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - náměstí Čs. legií od ul. Štefánikova k ul. Havlíčkova - O strany BLK
04.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Havlíčkova před parkem na náměstí Čs. legií - O strany BLK
04.10.2024 Pá Blokové čištění od 6:00 hodin - Sladkovského od ul. Arnošta z Pce k ul. Smilova - O strany BLK
04.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - K Rybníčku od ul.Kostnická po ul.Přerovská- O strany BLK

41 týden

07.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Pichlova Čihákova Žel.pluku a Rokycanova BLK
07.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kostnická od ul.Sportovců po ul Branecká- O strany BLK
08.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Žel.pluku K Blahobytu M. Exnerové a Svobody BLK
08.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul.Devotyho,Rokycanova,K Blahobytu a Žel.pluku BLK
09.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pod Břízkami-obsl.kom.vč.parkov.u vedl.vchodu na hřbit. a park. proti kremator. BLK
09.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Vnitroblok mezi ul.Jilemnického, Čs.armády,A Krause a Lexova BLK
10.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - vnitro.mezi ul.Gorkého,Čs.armády a Jilemnického mezi č.p.2223-2217,2221-2215 BLK
11.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Odborářů od Lidické včetně parkovišť po obchodní centrum a parkov. Lidická BLK
11.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod Polabiny III. - O strany BLK
11.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Luďka Matury parkoviště mezi č.p.857-859 a 853-856 BLK

42 týden

14.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Svobody, K Blahobytu, S.K.Neumanna a M.Exnerové BLK
14.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Svobody, K Blahobytu, Žel.Pluku a J Palacha BLK
14.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - U Krematoria od ul. Pod Břízkami k ul. Nemošická - O strany BLK
15.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Nemošická nový satelit ve směru na Nemošice pozor parkovací stání soukromá BLK
15.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Kyjevská komunikace mezi bytovkami BLK
15.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Habřinská od ul.Žižkova k ul.V Oklikách BLK
15.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - K Vinici – od garáží ke kapličce BLK
16.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Studentská od ul. Hradecká k ul. Kunětická - O strany BLK
16.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Zelená od ul. Východní k ul. Komenského - O strany BLK
16.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Úzká BLK
16.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova - O strany BLK
17.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod -Jiráskova od ul. Jahnova k ul. U Sokolovny - O strany BLK
17.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - kpt.Nálepky od ul.Sokolovská po ul.Čs.armády - L str BLK
17.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Štrossova od ul.Sakařova k ul. Husova - O strany BLK
18.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - parkoviště a komunikace mezi ul.Jiránkova a Sokolovská za č.p.2200-2202 BLK
18.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi čp.2283-2285 a 2294-2296 v ul. Jiránkova BLK
18.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Lexova - vnitroblok za č.p.2252-2257 BLK

43 týden

21.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Artura Krause od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany BLK
21.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Dašická před č.p. 1160-1161 BLK
21.10.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Rumunská BLK
22.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Sezemická od ul. Štrossova k ul.Ve Lhotkách BLK
22.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Dašická vnitroblok č.p.1180-1185 BLK
22.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Na Záboří- od ul.K Barvírně k ul.Lexova BLK
23.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Sakařova- od ul. Štrossova k ul. Věry Junkové - O strany BLK
23.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Okrouhlíku vnitroblok č.p.1186-1189 BLK
23.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - náměstí Čs. legií BLK
24.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova - nové parkoviště mezi domy č.p.833 a 821 BLK
24.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Komunikace z ul Dubinská po č.p.1095 a od 1085 - 1089 BLK
25.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Rožkova-od ul.Teplého k ul. Staňkova - O strany BLK
25.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Jilemnického- od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany BLK
25.10.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Luční – od č.p. 238- 126 podél areálu školy BLK

44 týden

29.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Bulharská -od ul. Polská k ul. Okružní - O strany BLK
29.10.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Nábřeží Záv. Míru - parkoviště před č.p. 1828 BLK
30.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - K Blahobytu - od ul. Rokycanova po ul. S.K.Neumanna BLK
30.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Jiránkova- od ul. A. Krause k ul. Resslova - O strany BLK
30.10.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Nábřeží Záv. Míru - parkoviště před č.p. 1823 BLK
31.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jungmannova- od ul. Hlaváčova k ul. Palackého - O strany BLK
31.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lexova - od ul. Teplého k ul kpt. Nálepky O strany BLK
31.10.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Nábřeží Záv. Míru - parkoviště před č.p. 1822 BLK
01.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Husova- od ul. Věry Junkové k ul. Štrossova - O strany BLK
01.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Palackého vnitroblok za č.p.2406-1959 a podél garáží u autobus.nádr. BLK

45 týden

04.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - A z Pce-parkov.na rohu ul.Karla IV.a Arnošta z Pce,naproti rest.St. Patrick BLK
04.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kyjevská -od hl. vchodu do nemocnice k ul. Komenského - O strany BLK
04.11.2024 Po Strojní čištění s DZ -Kosmonautů slepá část před č.p.185 -194, vč. parkov. - O str. STROJ
05.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Artura Krause- od ul. Lexova k ul. Sokolovská - O strany BLK
05.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - J.Tomana - od ul. Kosmonautů k ul.Varšavská včt. parkovišť BLK
05.11.2024 Út Strojní čištění s DZ -Ohrazenická od ul. Mladých, včetně parkovišť - O strany STROJ
06.11.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pod Břízkami- (obslužní), včetně obou parkovišť u hřbitova BLK
06.11.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Odbojářů- od ul. U Zámečku k ul. Fibichova - O strany BLK
06.11.2024 St Strojní čištění s DZ -Ohrazenická, parkov.u č.p.164-168 STROJ
07.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Parkoviště v ul. Labská část od prodejny sport k ul. Hradecká BLK
07.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Štrossova -od ul. Na Okrouhlíku k ul. Sakařova - O strany BLK
07.11.2024 Čt Strojní čištění s DZ -Křičkova od ul. Grusova - O strany STROJ
07.11.2024 Čt Strojní čištění s DZ -Grusova po ul.Mozartova vč.park. (obě ramena) - O strany STROJ
08.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Žel.pluku- od ul. Svobody po ul. K Blahobytu BLK
08.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Na Třísle - parkoviště před soudem a kolem soudu BLK
08.11.2024 Pá Strojní čištění s DZ -Grusova -velké parkoviště STROJ

46 týden

11.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kunětická- od ul. K Rozvodně k ul. Studentská BLK
11.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Husova- parkoviště u Katastrálního úřadu BLK
11.11.2024 Po Strojní čištění s DZ -Ohrazenická - parkoviště u č.p. 177 – 180 STROJ
12.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pospíšilovo náměstí BLK
12.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Lidická- od ul. kpt. Bartoše k č.p. 356 - L strana BLK
12.11.2024 Út Strojní čištění s DZ -Družstevní od ul. Rosická, včetně parkovišť - O strany STROJ
13.11.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Žitná - parkoviště BLK
13.11.2024 St Blokové čištění od 6:00 hodin - Smilova- od ul.Štefánikova k ul. Jindřišská - O strany BLK
14.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lesní - celá BLK
14.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok U Marka č.p.2544-2423 BLK
14.11.2024 Čt Strojní čištění s DZ (park.za bud Policie včt.park.čp.286-293,294-297) STROJ
15.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Pod Lipami - od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci BLK
15.11.2024 Pá Blokové čištění od 6:00 hodin - Sladkovského- od ul.Smilova po ul. Arnošta z Pardubic BLK
15.11.2024 Pá Strojní čištění s DZ -Stavbařů od ul. Rosická, včetně parkovišť - O strany STROJ

47 týden

18.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Milheimova- od ul. V Ráji k ul. Pražská - P strana BLK
18.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod -Josefa Ressla - od ul.Lexova P-strana BLK
18.11.2024 Po Strojní čištění s DZ -Bělehradská - parkoviště před č.p. 269 - 273 STROJ
18.11.2024 Po Strojní čištění s DZ -Lidická – parkov.u rest. Na Labišti vjezd z ul. Lidická STROJ
19.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Milheimova- od ul. V Ráji k ul. Pražská - L strana BLK
19.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod -Josefa Ressla - od ul.Lexova L-strana BLK
19.11.2024 Út Strojní čištění s DZ -Valčíkova-vč.parkov. před č.p.328 - O strany STROJ
20.11.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji - od ul.Dem.Mládeže k ul.Teplého BLK
20.11.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Demokratické Mládeže -od ul.Čs.armády k ul.V Ráji - O strany BLK
20.11.2024 St Strojní čištění s DZ -Valčíkova- parkov.před garážemi č.p.333 a komun.a parkov. Před č.p.330 -332 STROJ
21.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Sladkovského- parkoviště za býv. Kutilem BLK
21.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Žel. pluku- od ul. Na Spravedlnosti k ul.Čihákova - O strany BLK
21.11.2024 Čt Strojní čištění s DZ -Družby, včetně parkoviště - O strany STROJ
22.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Nám.Dukelských hrdinů- jednosměrka mezi ul.Jilemnického a Gorkého BLK
22.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Češkova -od ul.Gorkého k ul.Kašparova - O strany BLK
22.11.2024 Pá Strojní čištění s DZ -Lonkova - parkoviště od bloku č.p. 469 a 486, včetně parkoviště za Archou STROJ

48 týden

25.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Karla IV. vnitroblok za parkovacím domem BLK
25.11.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Boženy Němcové od ul.Rožkova k Čs. armády - O strany BLK
25.11.2024 Po Strojní čištění s DZ -Družby – parkov.okolo Bělehradská č.p.379 vč.beton.parkoviště za č.p.379 STROJ
26.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Wolkerova v celé délce - O strany BLK
26.11.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Čs. armády - od ul. Staňkova po ul. Demokratické mládeže - O strany BLK
26.11.2024 Út Strojní čištění s DZ -Brožíkova-pouze ús.ul.Brožík. od Kpt.Bartoše po Sedláčkova STROJ
27.11.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - K Barvírně - od ul Na Záboří k č.p.1334 - O strany BLK
27.11.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Pichlova souběžná - od ul.S.K. Neumanna po ul. Rokycanova - O strany BLK
27.11.2024 St Strojní čištění s DZ -Ohrazenická – parkov.u č.p.169 -172 vč.park. na rohu STROJ
28.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - K Višňovce - od ul.Rokycanova k S.K. Neumanna - O strany BLK
28.11.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Rokycanova - od ul.K Višňovce k ul K Blahobytu - O strany BLK
28.11.2024 Čt Strojní čištění s DZ Ohrazenické a Mladých STROJ
29.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Devotyho - od ul.Žel.pluku k ul.Rokycanova - O strany BLK
29.11.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Gorkého - od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany STROJ
29.11.2024 Pá Strojní čištění s DZ -Ohrazenická - parkoviště u č.p. 173 –176 STROJ

49 týden

02.12.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - U Suchého dubu - od ul. Nemošická k ul. Čacké - O strany BLK
02.12.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji - od ul. Dem. mládeže po ul. Na Záboří - O strany BLK
02.12.2024 Po Strojní čištění s DZ -Brožíkova – parkoviště před č.p. 445-444 ,442-440 a 439-437 STROJ
03.12.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Boženy Vikové Kunětické od ul.Pichlova k ul.Na Spravedlnosti - O strany BLK
03.12.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru-parkoviště mezi č.p.1888,1885,1886 BLK
03.12.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru-parkoviště podél kom. Záv. míru před ZŠ BLK
03.12.2024 Út Strojní čištění s DZ -Sedláčkova – parkoviště od č.p.433 po 453 STROJ
03.12.2024 Út Strojní čištění s DZ -Sedláčkova od Brožíkova-O str.vč.centr.parkov. před č.p.433 STROJ
04.12.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru-parkoviště mezi č.p.1884 a 1883 BLK
04.12.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Studánecká -od ul.Na Okrouhlíku po ul. Spořilov BLK
05.12.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Okružní - před č.p. 1539-1545 BLK
05.12.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova- parkoviště od č.p.845 k č.p.841-840 k č.p.839 BLK
05.12.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Věry Junkové parkoviště za č.p.1673-1676 BLK
06.12.2024 Pá Blokové čištění od 6:00 hodin - parkoviště v ul Labská část od prodejny sport k ul. U Stadionu vč.chodníku BLK

50 týden

09.12.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Polabinám- vnitroblok za č.p.1895-1893 vč.parkoviště u parčíku BLK
09.12.2024 Po Blokové čištění od 7:00hod - Popkovická -od ul. K Dubině po ul. Kostnická BLK
10.12.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova - od č.p.835-839 BLK
10.12.2024 Út Blokové čištění od 7:00hod - U Háje - celá BLK
11.12.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Sokolovská- od ul. kpt. Nálepky k ul. Wolkerova - O strany BLK
11.12.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova- parkoviště od č.p.845 k č.p.849-846 BLK
11.12.2024 St Blokové čištění od 7:00hod - Svobody- od ul. J. Palacha k ul. S.K. Neumanna - O strany BLK
12.12.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jiráskova- od Sokolovny po ul. Jáhnova BLK
12.12.2024 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Závodu Míru - parkoviště od č.p. 1835 - 1857 BLK
12.12.2024 Čt Blokové čištění od 6:00 hodin - Sladkovského - od tř.Míru po ul. Smilova BLK
13.12.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Bratranců Veverkových -od č.p.681 po ul. Hlaváčova BLK
13.12.2024 Pá Blokové čištění od 7:00hod - K Višňovce - od ul.Rokycanova po ul. Jana Palacha BLK
image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: