Čištění komunikací

Vyčistit město představuje každodenní úklid vozovek, chodníků, cyklistických stezek a veřejných prostranství formou ručního a strojního čištění. Úklid se celoročně provádí na základě harmonogramu s tím, že s nástupem zimy operativně přecházíme na plán zimní údržby

Provádíme úklid vozovek po haváriích i sběr psích exkrementů pomocí speciálních vysavačů.

S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je strojní úklid zametacími vozy komunikací čím dál složitější, a proto každoročně rozšiřujeme takzvané blokové čištění s doplněním o strojní čištění s odtahem vozidel. Bohužel odtah vozidel, jejichž majitelé nerespektují zákaz zastavení, je ne příliš populární, ale omezení stání po dobu nezbytně nutnou je pro nás podmínkou k účinnému úklidu.

Pravidelně zajišťujeme mimořádné úklidy veřejných prostranství po akcích organizovaných městem či jinými subjekty.

V zimě zajišťujeme sjízdnost a schůdnost místních komunikací chemickým posypem a inertním materiálem, včetně pluhování. Ve městě Pardubice je v zimě udržováno 385 km silnic a chodníků. V mapovém zákresu, si každý může najít svou ulici, cyklostezku či vozovku a ověřit si tak, zda je zařazena do plánu zimní údržby a popřípadě zjistit v jakém pořadí je udržována.

Dle klimatických podmínek i v průběhu zimního období provádíme klasické čištění komunikací dle potřeby a technických možností. V poslední době je zájem o tuto službu i ze strany podnikatelských subjektů. Po celé zimní období je zabezpečena denní i noční pohotovost.

Provádíme chemickou likvidaci plevele z chodníků, vozovek, parkovacích míst a odstavných ploch.

Harmonogram čištění komunikací v Pardubicích pro rok 2024

Při procesu čištění města jsou často problémem zaparkovaná auta, která stojí u krajnic vozovek a brání tak plynulému projetí úklidové techniky. Proto se 7 dní před zahájením prací rozmísťuje přenosné dopravní značení s informacemi - kdy a v kolik hodin bude čištění probíhat.

Řidičům tato informace slouží k tomu, aby svá vozidla pře-parkovali, jinak se dopouští přestupku, za který může Městská policie udělit pokutu.

Vozidla, která překáží v čištění a jejich majitelé je i přes příslušný zákaz nebo omezení ponechají v místě čištění, budou pod výše uvedenou pokutou odstavena na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí, viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Známé odtahy vozidel budou tak provedeny pouze ve výjimečných případech, kdy situace nedovolí jinak, např. v úzkých ulicích, kde budou zaparkovaná vozidla bránit provedení prací. Dále budou odtažena vozidla bez platné STK.

Údaje uvedené v seznamu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může dojít v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení, které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.

Vysvětlení použitých zkratek:

  • oprava chodníku v ul. Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova
  • údržba a opravy místních a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku Statutárního města Pardubice
  • oprava chodníků v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami
  • rozšíření parkovacích míst v ulici Luční
  • prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách

Údaje uvedené v seznamu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může dojít v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení, které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.

Vysvětlení použitých zkratek:

  • O - čistíme obě strany komunikací
  • P - čistíme pravou stranu komunikace
  • L - čistíme levou stranu komunikace
  • BLK - blokové čištění komunikací - kompletní čištění komunikace, včetně chodníků (s přemístěním vozidel)
  • ČKsDZ - čištění komunikací s dopravním značením (s přemístěním vozidel) - jsou čištěny pouze silnice strojním čištěním

47 týden

20.11.2323 Po Strojní čištění s DZ - F662Bělehradská - parkoviště před č.p. 269 - 273 STROJ
image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: