Čištění komunikací

Vyčistit město představuje každodenní úklid vozovek, chodníků, cyklistických stezek a veřejných prostranství formou ručního a strojního čištění. Úklid se celoročně provádí na základě harmonogramu s tím, že s nástupem zimy operativně přecházíme na plán zimní údržby

Provádíme úklid vozovek po haváriích i sběr psích exkrementů pomocí speciálních vysavačů.

S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je strojní úklid zametacími vozy komunikací čím dál složitější, a proto každoročně rozšiřujeme takzvané blokové čištění s doplněním o strojní čištění s odtahem vozidel. Bohužel odtah vozidel, jejichž majitelé nerespektují zákaz zastavení, je ne příliš populární, ale omezení stání po dobu nezbytně nutnou je pro nás podmínkou k účinnému úklidu.

Pravidelně zajišťujeme mimořádné úklidy veřejných prostranství po akcích organizovaných městem či jinými subjekty.

V zimě zajišťujeme sjízdnost a schůdnost místních komunikací chemickým posypem a inertním materiálem, včetně pluhování. Ve městě Pardubice je v zimě udržováno 385 km silnic a chodníků. V mapovém zákresu, si každý může najít svou ulici, cyklostezku či vozovku a ověřit si tak, zda je zařazena do plánu zimní údržby a popřípadě zjistit v jakém pořadí je udržována.

Dle klimatických podmínek i v průběhu zimního období provádíme klasické čištění komunikací dle potřeby a technických možností. V poslední době je zájem o tuto službu i ze strany podnikatelských subjektů. Po celé zimní období je zabezpečena denní i noční pohotovost.

Provádíme chemickou likvidaci plevele z chodníků, vozovek, parkovacích míst a odstavných ploch.

Harmonogram čištění komunikací v Pardubicích pro rok 2023

Při procesu čištění města jsou často problémem zaparkovaná auta, která stojí u krajnic vozovek a brání tak plynulému projetí úklidové techniky. Proto se 7 dní před zahájením prací rozmísťuje přenosné dopravní značení s informacemi - kdy a v kolik hodin bude čištění probíhat.

Řidičům tato informace slouží k tomu, aby svá vozidla pře-parkovali, jinak se dopouští přestupku, za který může Městská policie udělit pokutu.

Vozidla, která překáží v čištění a jejich majitelé je i přes příslušný zákaz nebo omezení ponechají v místě čištění, budou pod výše uvedenou pokutou odstavena na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí, viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Známé odtahy vozidel budou tak provedeny pouze ve výjimečných případech, kdy situace nedovolí jinak, např. v úzkých ulicích, kde budou zaparkovaná vozidla bránit provedení prací. Dále budou odtažena vozidla bez platné STK.

Údaje uvedené v seznamu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může dojít v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení, které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.

Vysvětlení použitých zkratek:

  • oprava chodníku v ul. Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova
  • údržba a opravy místních a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku Statutárního města Pardubice
  • oprava chodníků v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami
  • rozšíření parkovacích míst v ulici Luční
  • prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách

Údaje uvedené v seznamu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může dojít v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení, které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.

Vysvětlení použitých zkratek:

  • O - čistíme obě strany komunikací
  • P - čistíme pravou stranu komunikace
  • L - čistíme levou stranu komunikace
  • BLK - blokové čištění komunikací - kompletní čištění komunikace, včetně chodníků (s přemístěním vozidel)
  • ČKsDZ - čištění komunikací s dopravním značením (s přemístěním vozidel) - jsou čištěny pouze silnice strojním čištěním

40 týden

02.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - K Pardubičkám od ul.Dašická po podchod pod tratí BLK
02.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - ul. Ke Kamenci od ul. Dašická k ul. Štrossova - O strany BLK
02.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Dubinská kom.ve tv.u od č.p.728 – 737 vč. parkovišť BLK
03.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Wintrova od ul. Husova k ul. Dašická - P strana BLK
03.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Na Hrázi, celá od ul. K Lesu - O strany BLK
03.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - K Zámečku od ul.Zelená k ul.U Borku -P strana BLK
03.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Sukova tř. - parkoviště mezi ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku BLK
04.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Wintrova od ul. Dašická k ul. Husova - P strana BLK
04.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Jana Zajíce parkoviště před č.p. 860 - 864 BLK
04.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - U Štítu celá BLK
04.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Rosůlkova - O strany BLK
05.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - vnitrobl mezi ul.Gorkého Čs.armády a Jilemnického mezi č.p.2270-2214, BLK
05.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod a 2287-2199 včt.spoj.komunikace Gorkého Jilemnického BLK
05.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Kokešova od ul. K Pišici po ul.Přeloučská- O strany BLK
06.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - náměstí Čs. legií od ul. Havlíčkova k ul. Štefánikova - O strany BLK
06.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - náměstí Čs. legií od ul. Štefánikova k ul. Havlíčkova - O strany BLK
06.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Havlíčkova před parkem na náměstí Čs. legií - O strany BLK
06.10.2023 Pá Blokové čištění od 6:00 hodin - Sladkovského od ul. Arnošta z Pce k ul. Smilova - O strany BLK
06.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - K Rybníčku od ul.Kostnická po ul.Přerovská- O strany BLK

41 týden

09.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Pichlova Čihákova Žel.pluku a Rokycanova BLK
09.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kostnická od ul.Sportovců po ul Branecká- O strany BLK
10.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Žel.pluku K Blahobytu M. Exnerové a Svobody BLK
10.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul.Devotyho,Rokycanova,K Blahobytu a Žel.pluku BLK
11.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Pod Břízkami-obsl.kom.vč.parkov.u vedl.vchodu na hřbit. a park. proti kremator. BLK
11.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Vnitroblok mezi ul.Jilemnického, Čs.armády,A Krause a Lexova BLK
12.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - vnitro.mezi ul.Gorkého,Čs.armády a Jilemnického mezi č.p.2223-2217,2221-2215 BLK
13.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Odborářů od Lidické včetně parkovišť po obchodní centrum a parkov. Lidická BLK
13.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod Polabiny III. - O strany BLK
13.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Luďka Matury parkoviště mezi č.p.857-859 a 853-856 BLK

42 týden

16.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Svobody, K Blahobytu, S.K.Neumanna a M.Exnerové BLK
16.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi ul. Svobody, K Blahobytu, Žel.Pluku a J Palacha BLK
16.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - U Krematoria od ul. Pod Břízkami k ul. Nemošická - O strany BLK
17.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Nemošická nový satelit ve směru na Nemošice pozor parkovací stání soukromá BLK
17.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Kyjevská komunikace mezi bytovkami BLK
17.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Habřinská od ul.Žižkova k ul.V Oklikách BLK
17.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - K Vinici – od garáží ke kapličce BLK
18.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Mezi Zahradami - O strany BLK
18.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Zelená od ul. Východní k ul. Komenského - O strany BLK
18.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Úzká BLK
18.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova - O strany BLK
19.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod -Jiráskova od ul. Jahnova k ul. U Sokolovny - O strany BLK
19.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - kpt.Nálepky od ul.Sokolovská po ul.Čs.armády - L str BLK
19.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Štrossova od ul.Sakařova k ul. Husova - O strany BLK
20.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - parkoviště a komunikace mezi ul.Jiránkova a Sokolovská za č.p.2200-2202 BLK
20.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok mezi čp.2283-2285 a 2294-2296 v ul. Jiránkova BLK
20.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Lexova - vnitroblok za č.p.2252-2257 BLK

43 týden

23.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Artura Krause od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany BLK
23.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Dašická před č.p. 1160-1161 BLK
23.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Rumunská BLK
24.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Sezemická od ul. Štrossova k ul.Ve Lhotkách BLK
24.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Dašická vnitroblok č.p.1180-1185 BLK
24.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Na Záboří- od ul.K Barvírně k ul.Lexova BLK
25.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Sakařova- od ul. Štrossova k ul. Věry Junkové - O strany BLK
25.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Na Okrouhlíku vnitroblok č.p.1186-1189 BLK
25.10.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - náměstí Čs. legií BLK
26.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova - nové parkoviště mezi domy č.p.833 a 821 BLK
26.10.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Komunikace z ul Dubinská po č.p.1095 a od 1085 - 1089 BLK
27.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Rožkova-od ul.Teplého k ul. Staňkova - O strany BLK
27.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Jilemnického- od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany BLK
27.10.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Luční – od č.p. 238- 126 podél areálu školy BLK

44 týden

30.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Štrossova -od ul. Na Okrouhlíku k ul. Sakařova - O strany BLK
30.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Žel.pluku- od ul. Svobody po ul. K Blahobytu BLK
30.10.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Na Třísle - parkoviště před soudem a kolem soudu BLK
31.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Bulharská -od ul. Polská k ul. Okružní - O strany BLK
31.10.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Nábřeží Záv. Míru - parkoviště před č.p. 1828 BLK
01.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - K Blahobytu - od ul. Rokycanova po ul. S.K.Neumanna BLK
01.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Jiránkova- od ul. A. Krause k ul. Resslova - O strany BLK
01.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Nábřeží Záv. Míru - parkoviště před č.p. 1823 BLK
02.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jungmannova- od ul. Hlaváčova k ul. Palackého - O strany BLK
02.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Lexova- od ul. Teplého k ul. kpt. Nálepky - O strany BLK
02.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Nábřeží Záv. Míru - parkoviště před č.p. 1822 BLK
03.11.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Husova- od ul. Věry Junkové k ul. Štrossova - O strany BLK
03.11.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Palackého vnitroblok za č.p.2406-1959 a podél garáží u autobus.nádr. BLK

45 týden

06.11.2023 Po Strojní čištění s DZ - Kosmonautů slepá část před č.p.185 -194, vč. parkov. - O str.I639 STROJ
06.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - A z Pce-parkov.na rohu ul.Karla IV.a Arnošta z Pce,naproti rest.St. Patrick BLK
06.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kyjevská -od hl. vchodu do nemocnice k ul. Komenského - O strany BLK
07.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Artura Krause- od ul. Lexova k ul. Sokolovská - O strany BLK
07.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - J.Tomana - od ul. Kosmonautů k ul.Varšavská včt. parkovišť BLK
07.11.2023 Út Strojní čištění s DZ - Ohrazenická od ul. Mladých, včetně parkovišť - O strany STROJ
08.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Pod Břízkami- (obslužní), včetně obou parkovišť u hřbitova BLK
08.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Odbojářů- od ul. U Zámečku k ul. Fibichova - O strany BLK
08.11.2023 St Strojní čištění s DZ - Ohrazenická, parkov.u č.p.164-168 STROJ
09.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jiránkova- od ul. Resslova k ul. Wolkerova - O strany BLK
09.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Svobody- od ul. J.Palacha k ul. S.K. Neumanna - L strana BLK
09.11.2023 Čt Strojní čištění s DZ - C651Křičkova od ul. Grusova - O strany STROJ
09.11.2023 Čt Strojní čištění s DZ - Grusova po ul.Mozartova vč.park. (obě ramena) - O strany STROJ
10.11.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Vnitroblok na rohu ul.Palackého a Havlíčkova - vjezd z Havlíčkovi ul. BLK
10.11.2023 Pá Blokové čištění od 6:00 hodin - Parkoviště v ul. Labská část od prodejny sport k ul. Hradecká BLK
10.11.2023 Pá Strojní čištění s DZ - Grusova -velké parkoviště STROJ

46 týden

13.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Kunětická- od ul. K Rozvodně k ul. Studentská BLK
13.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Husova- parkoviště u Katastrálního úřadu BLK
13.11.2023 Po Strojní čištění s DZ - Ohrazenická - parkoviště u č.p. 177 – 180 STROJ
14.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Pospíšilovo náměstí BLK
14.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Lidická- od ul. kpt. Bartoše k č.p. 356 - L strana BLK
14.11.2023 Út Strojní čištění s DZ - Družstevní od ul. Rosická, včetně parkovišť - O strany STROJ
15.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Žitná - parkoviště BLK
15.11.2023 St Blokové čištění od 6:00 hodin - Smilova- od ul.Štefánikova k ul. Jindřišská - O strany BLK
15.11.2023 St Strojní čištění s DZ - místní kom.mezi ul.Okrajová a Prodloužená STROJ
16.11.2023 St Strojní čištění s DZ - (park.za bud Policie včt.park.čp.286-293,294-297) STROJ

47 týden

20.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Milheimova- od ul. V Ráji k ul. Pražská - P strana BLK
20.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod -Josefa Ressla - od ul.Lexova P-strana BLK
20.11.2323 Po Strojní čištění s DZ - F662Bělehradská - parkoviště před č.p. 269 - 273 STROJ
20.11.2023 Po Strojní čištění s DZ - Lidická – parkov.u rest. Na Labišti vjezd z ul. Lidická STROJ
21.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Milheimova- od ul. V Ráji k ul. Pražská - L strana BLK
21.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod -Josefa Ressla - od ul.Lexova L-strana BLK
21.11.2023 Út Strojní čištění s DZ - Valčíkova-vč.parkov. před č.p.328 - O strany STROJ
22.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji - od ul.Dem.Mládeže k ul.Teplého BLK
22.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Demokratické Mládeže -od ul.Čs.armády k ul.V Ráji - O strany BLK
22.11.2023 St Strojní čištění s DZ - Valčíkova- parkov.před garážemi č.p.333 a komun.a parkov.před č.p.330-332 STROJ
23.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Sladkovského- parkoviště za býv. Kutilem BLK
23.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Žel. pluku- od ul. Na Spravedlnosti k ul.Čihákova - O strany BLK
23.11.2023 Čt Strojní čištění s DZ - Družby, včetně parkoviště - O strany STROJ
24.11.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Nám.Dukelských hrdinů- jednosměrka mezi ul.Jilemnického a Gorkého BLK
24.11.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Češkova -od ul.Gorkého k ul.Kašparova - O strany BLK
24.11.2023 Pá Strojní čištění s DZ - Lonkova - parkoviště od bloku č.p. 469 a 486, včetně parkoviště za Archou STROJ

48 týden

27.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Karla IV. vnitroblok za parkovacím domem BLK
27.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Boženy Němcové od ul.Rožkova k Čs. armády - O strany BLK
27.11.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Lesní - celá BLK
27.11.2023 Po Strojní čištění s DZ -Družby – parkov.okolo Bělehradská č.p.379 vč.beton. parkoviště za č.p.379 STROJ
28.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Wolkerova v celé délce - O strany BLK
28.11.2023 Út Blokové čištění od 7:00hod - Čs. armády - od ul. Staňkova po ul. Demokratické mládeže - O strany BLK
28.11.2023 Út Strojní čištění s DZ - Brožíkova-pouze ús.ul.Brožík. od Kpt.Bartoše po Sedláčkova STROJ
29.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - K Barvírně - od ul Na Záboří k č.p.1334 - O strany BLK
29.11.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Pichlova souběžná - od ul.S.K. Neumanna po ul. Rokycanova - O strany BLK
29.11.2023 St Strojní čištění s DZ - Ohrazenická – parkov.u č.p.169 -172 vč.park. na rohu STROJ
30.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - K Višňovce - od ul.Rokycanova k S.K. Neumanna - O strany BLK
30.11.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Rokycanova - od ul.K Višňovce k ul K Blahobytu - O strany BLK
30.11.2023 Čt Strojní čištění s DZ - Ohrazenické a Mladých STROJ
01.12.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Devotyho - od ul.Žel.pluku k ul.Rokycanova - O strany BLK
01.12.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Gorkého - od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany BLK
01.12.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - vnitroblok U Marka č.p.2544-2423 BLK
01.12.2023 Pá Strojní čištění s DZ - Ohrazenická - parkoviště u č.p. 173 –176 STROJ

49 týden

04.12.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - U Suchého dubu - od ul. Nemošická k ul. Čacké - O strany BLK
04.12.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Pod Lipami - od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci BLK
04.12.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - V Ráji - od ul. Dem. mládeže po ul. Na Záboří - O strany BLK
05.12.2023 Ut Blokové čištění od 7:00hod - Boženy Vikové Kunětické od ul.Pichlova k ul.Na Spravedlnosti - O strany BLK
05.12.2023 Ut Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru-parkoviště mezi č.p.1888,1885,1886 BLK
05.12.2023 Ut Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru-parkoviště podél kom. Záv. míru před ZŠ BLK
06.12.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - nábřeží Závodu míru-parkoviště mezi č.p.1884 a 1883 BLK
06.12.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Studánecká -od ul.Na Okrouhlíku po ul. Spořilov BLK
07.12.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Okružní - před č.p. 1539-1545 BLK
07.12.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova- parkoviště od č.p.845 k č.p.841-840 k č.p.839 BLK
07.12.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Věry Junkové parkoviště za č.p.1673-1676 BLK
08.12.2023 Pá Blokové čištění od 6:00 hodin - parkoviště v ul Labská část od prodejny sport k ul. U Stadionu vč.chodníku BLK
08.12.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Závodu míru parkoviště u č.p.1955-1953 BLK

50 týden

11.12.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - K Polabinám- vnitroblok za č.p.1895-1893 vč.parkoviště u parčíku BLK
11.12.2023 Po Blokové čištění od 7:00hod - Popkovická -od ul. K Dubině po ul. Kostnická BLK
12.12.2023 Ut Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova - od č.p.835-839 BLK
12.12.2023 Ut Blokové čištění od 7:00hod - U Háje - celá BLK
12.12.2023 Ut Blokové čištění od 6:00 hodin - Sladkovského- od ul.Smilova po ul. Arnošta z Pardubic BLK
13.12.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Sokolovská- od ul. kpt. Nálepky k ul. Wolkerova - O strany BLK
13.12.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Bartoňova- parkoviště od č.p.845 k č.p.849-846 BLK
13.12.2023 St Blokové čištění od 7:00hod - Svobody- od ul. J. Palacha k ul. S.K. Neumanna - O strany BLK
14.12.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Jiráskova- od Sokolovny po ul. Jáhnova BLK
14.12.2023 Čt Blokové čištění od 7:00hod - Závodu Míru - parkoviště od č.p. 1835 - 1857 BLK
14.12.2023 Čt Blokové čištění od 6:00 hodin - Sladkovského - od tř.Míru po ul. Smilova BLK
15.12.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - Bratranců Veverkových -od č.p.681 po ul. Hlaváčova BLK
15.12.2023 Pá Blokové čištění od 7:00hod - K Višňovce - od ul.Rokycanova po ul. Jana Palacha BLK
image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: