Svoz komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu (SKO) – občané

K odkládání komunálního odpadu slouží popelnicové nádoby černé barvy o objemu 120, 240 l a kontejnery o objemu 1100 l, které jsou rozmístěny v místech s vysokou koncentrací obyvatelstva, především na sídlištích. Tzv. “občanské” nádoby jsou označeny číslem popisným, aby bylo patrno, k jaké nemovitosti patří a zelenou samolepkou s nápisem “Směsný komunální odpad”. Tato samolepka určuje druh ukládaného odpadu a označuje našim pracovníkům nádobu, která se má svážet.

Nádoba by v den svozu měla být volně přístupná v době od 5.30 hod.

Svoz SKO je prováděn bez ohledu na dny státních svátků – výjimkou je Nový rok, kdy svoz odpadu není prováděn a přesouvá se na následující pracovní den.

Pravidla pro ukládání odpadu do nádob

Do nádob se umísťuje směsný komunální odpad, tj. odpad který vznikne po vytřídění využitelných odpadů, nebezpečných odpadů, objemného odpadu a výrobků, které podléhají zpětnému odběru. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o zbytkový odpad z denní spotřeby domácností po vytřídění výše uvedených složek, které do klasického komunálního odpadu nepatří. V případě nesprávného uložení odpadu nebo přetížení nádoby nebude nádoba vyvezena. Maximální hmotnost nádoby o objemu 120 l, kterou lze bez problému vysypat pomocí dostupné techniky, je cca 20 kg.

Ostatní druhy odpadu (suť, větve, zeleň, nebezpečné odpady) mohou občané likvidovat, za dodržení platných pravidel, na separačních dvorech, nebo pomocí přistavených velkoobjemových kontejnerů (pouze objemný odpad). Plasty, papír, sklo mohou občané ukládat do separačních kontejnerů rozmístěných po městě.

Pravidla pro ukládání odpadu do nádob

V rámci služby svozu komunálního odpadu v Pardubicích poskytujeme zdarma občanům i službu bezplatné výměny starých, nefunkčních nádob (tj. nádob ve špatném technickém stavu). Občané Pardubic mohou požadavek na výměnu nádoby nahlásit telefonicky na tel. číslech +420 466 260 831-833. Po posouzení míry poškození našimi pracovníky bude nádoba v případě oprávněného nároku vyměněna. Výměna nádob se realizuje zpravidla do 10 pracovních dnů od telefonického nahlášení.

Svoz směsného komunálního odpadu (SKO) – firmy, organizace

Právní subjekty si mohou sjednat svoz a likvidaci komunálního odpadu ze své provozovny (provozoven) individuálně na tel +420 466 260 832, nebo odpady@smp-pce.cz.

V nabídce svozu a likvidace odpadu jsou nádoby 120l, 240l, nebo 1100l s četností svozu dle požadavků klienta.

„Firemní“ nádoby jsou značeny barevnými samolepkami pro daný kalendářní rok na kterých je uvedeno jméno plátce nádoby, stanoviště nádoby a další informace související se službou svozu odpadu.

image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: