Separační dvory

Provoz separačních dvorů

Separační dvory (SD) na území města Pardubice provozují Služby města Pardubic a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic. Podmínky pro ukládání odpadů na SD jsou následující:

Občan je povinen před započetím ukládání odpadů prokázat platbu komunálního odpadu v Pardubicích a to buď předložením dokladu o zaplacení, nebo platného občanského průkazu s místem trvalého bydliště v Pardubicích.

Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok na odložení odpadu v množství 200 kg od občana za týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za měsíc. Ukládání odpadů na sběrném dvoře se řídí pravidly. Obsluha separačního dvora může přijetí odpadu odmítnout v případě, že kontejnery na daný druh odpadu jsou již naplněny. Pokud tato situace nastane, může občan využít jiný separační dvůr dle příslušné otevírací doby, který ještě volnou kapacitu má, případně se dostavit v jiném termínu. Ukládání odpadů do obsluhou určených nádob si zajišťuje původce odpadu (občan) svépomocí. V místě není k dispozici manipulační technika ani pracovník pro tuto činnost.

Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské činnosti a činnosti organizací. Tento odpad je možno po dohodě odložit za poplatek na překladišti odpadů Dražkovice Po – Pá: 6:30 – 15:00 hod.

Provozní doba separačních dvorů o svátcích:

Pokud připadá na den svátku otevírací doba konkrétního sběrného dvora, je tento separační dvůr OTEVŘEN!
Výjimku tvoří pouze svátky vánoční 24. - 26.12., Nový rok a Velikonoční pondělí, kdy jsou všechny separační dvory ZAVŘENY!
POSLEDNÍ ZÁKAZNÍK BUDE ODBAVEN 15 MINUT PŘED KONCEM PRACOVNÍ DOBY S OHLEDEM NA DÉLKU VYKLÁDKY ODPADU !

Eternit a lepenka jsou přijímány pouze na separačním dvoře Dražkovice do množství 200 kg na číslo popisné a rok.

Škvára, Ytong, pórobeton jsou přijímány pouze na separačním dvoře Dražkovice do množství 300 kg na občana a měsíc.

Železniční pražce, hasicí přístroje, zdravotní odpad (léky, jehly, inzulinová pera a pod...), zábavní pyrotechnika NEJSOU PŘIJÍMÁNY NA ŽÁDNÉM SEPARAČNÍM DVOŘE.

Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské činnosti.
Tento odpad je možno po dohodě odložit za poplatek na překladišti odpadů Dražkovice Po – Pá: 6:30 – 15:00 hod.

Zároveň jsou všechny separační dvory současně místem zpětného odběru elektrozařízení. Pro poslední prodejce je místem zpětného odběru elektrozařízení pouze separační dvůr Dražkovice.

image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: