Vyjádření ke stavbám

Investiční oddělení zajišťuje veškerou investiční činnost SmP a.s. a vyjadřuje se ke všem stavbám realizovaným na území města Pardubice včetně zákresů kabelového vedení veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Vyjadřuje se k převodům pozemků mezi městem a jinými vlastníky.

Vydává souhrnná vyjádření ke stavbám za divize: Veřejné osvětlení, Agroservis a Údržba komunikací. V odůvodněných případech se vyjadřujeme i za SmP - Odpady a.s.

O vyjádření je možné požádat písemně, žádostí zaslanou poštou nebo mailem nebo podanou přímo na recepci společnosti (v době 5:00 - 16:00 hod.).

Pokud máte dokumentaci, kterou lze vytisknout ve formátu A4 nebo A3, žádost je možné zaslat mailem na tyto adresy: kubankova@smp-pce.cz, haupt@smp-pce.cz nebo podatelna@smp-pce.cz nebo datovou schránkou. To se týká i žádosti o prodloužení vyjádření, pokud nedošlo ke změně původní projektové dokumentace nebo vyjádření není starší než 18 měsíců. Jinak bude vydáno nové vyjádření.

Žádost o vyjádření je možné podat volnou formou nebo lépe na našem formuláři. K žádosti pro vydání vyjádření k povolení stavby je třeba přiložit minimálně koordinační situaci, lépe je ještě přidat technickou zprávu, případně další výkresy nutné k posouzení dané stavby. V případě parkovacích stání, kontejnerových stání nebo obdobných objektů ještě řezy a půdorysy. V žádosti je třeba uvést k čemu má být vyjádření použito, jméno a adresu žadatele, případně další kontakty.

V případě nové bytové výstavby je třeba doložit zprávu s výpočtem odpadů a přehled druhu a počtu navržených sběrových nádob pro tříděný odpad, a to včetně zákresu jejich umístění v situaci.

V případě vyjádření k výstavbě či rekonstrukci rodinných domů je třeba zaslat situaci včetně nových či rekonstruovaných přípojek.

V případě, kdy součástí stavby předkládané k vyjádření je i nové veřejné osvětlení, k vyjádření pro územní řízení bude přiložen projekt splňující podmínky vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro vydání územního rozhodnutí a podmínky dané technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic".

Pokud žádost neposíláte mailem, výkresovou část je třeba podat ve dvojím vyhotovení, přičemž jedno vám bude odsouhlasené zasláno zpět.

Naše vyjádření je pak možné zaslat zpět mailem, ponechat k osobnímu vyzvednutí na recepci nebo zaslat poštou.

image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: