Kvalita společnosti

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ Služeb města Pardubic a.s.

Ve společnosti je nastaven systém managementu jakosti podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a současně normy pro environmentální management ISO 14001. Vedení společnosti SmP a.s. vyhlásilo firemní kvalitu integrovaného systému řízení. Základní pilíře podnikových zásad pro činnosti nakládání s odpady a divizemi Veřejné osvětlení, Údržba komunikací, Pietní služby a Agroservis tvoří následující kvalitu integrovaného systému.

 • Udržujeme, získáváme a realizujeme zakázky v celé škále našich činností a rozšiřujeme jejich sortiment.
 • Podnikatelskou činností vytváříme zdroje k obnově vlastního majetku a tento pak efektivně využíváme k poskytování služeb.
 • Celou škálu služeb poskytujeme v nejvyšší kvalitě a se vší seriózností.
 • Důsledně plníme požadavky platné legislativy a jiných požadavků zainteresovaných stran potřebných pro zajištění jednotlivých činností a provozů společnosti a tím vytváříme podmínky pro eliminaci všech možných rizik.
 • Pro zajištění činnosti společnosti kontaktujeme a vybíráme kvalitní dodavatele a obchodní partnery.
 • Profesionálně řídíme naše činnosti tak, aby se neustále zlepšovala ochrana jednotlivých složek životního prostředí, a současně uplatňujeme preventivní opatření k předcházení znečištění prostředí.
 • Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojujeme do našich snah při ochraně životního prostředí i naše obchodní partnery.
 • Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšujeme svůj environmentální profil.
 • Preventivně předcházíme havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.

KVALITA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SmP - Odpady a.s

Ve společnosti je nastaven systém managementu jakosti podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a současně normy pro environmentální management ISO 14001, dále normy pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve verzi ČSN ISO 45 001 a normy Bezpečnost informací ISO/IET 27001.

 • Získávání, realizování a udržení zakázky v celé škále našich činností.
 • Podnikatelskou činností vytváříme zdroje k obnově vlastního majetku a tento pak efektivně využíváme k poskytování služeb.
 • Celou škálu služeb poskytujeme v nejvyšší kvalitě a se vší seriózností.
 • Zvyšujeme kvalifikaci a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojujeme do našich snah při ochraně životního prostředí i naše obchodní partnery.
 • Důsledně plníme požadavky platné legislativy a jiných požadavků zainteresovaných stran potřebných pro zajištění jednotlivých činností, provozů společnosti a pro eliminaci environmentálních a bezpečnostních rizik.
 • Profesionálně řídíme naše činnosti tak, aby se neustále zlepšovala ochrana jednotlivých složek životního prostředí a bezpečnosti práce, současně uplatňujeme preventivní opatření k předcházení znečištění prostředí a vzniku incidentů a pracovních úrazů.
 • Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a bezpečnost práce a tím neustále zlepšujeme svůj environmentální a bezpečnostní profil.
 • Preventivně předcházíme havarijním situacím, bezpečnostním rizikům, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivňovat životní a pracovní prostředí.
 • Vyžadujeme od svých smluvních partnerů aktivní přístup k bezpečnosti práce, k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolujeme a vyhodnocujeme. Dále pak komunikujeme se zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou.
 • Společnost se zavazuje k zavedení všech bezpečnostních opatření směřujících ke splnění cílů a principů v oblasti bezpečnosti informací.
 • Informace, které jsou majetkem SmP-Odpady a.s. mají zásadní význam pro chod společnosti i pro spolupráci se zákazníky a partnery. Společnost SmP-Odpady a.s. je odpovědná za jejich ochranu proti ztrátě či zneužití.
 • Základním a dlouhodobým cílem politiky bezpečnosti informací je zajištění integrity informací, majetku a procesů, důvěrnosti informací, majetku a procesů a dostupnosti informací, majetku a procesů.
 • Zaváděné bezpečnostní zásady, principy a požadavky pro organizaci a její zaměstnance jsou definovány v interních nařízeních a bezpečnostních směrnicích, které obsahují zejména dodržování legislativních a smluvních požadavků, základní znalosti o používání svěřených předmětů, prevence a detekce programového vybavení a jeho zabezpečení, plánování kontinuity činností organizace a důsledky při porušení bezpečnostních zásad.

Datum platnosti od 1. května 2018.

image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: