Animální hřbitov

Nabízíme Vám službu – pohřbívání domácích zvířat na našem animálním pohřebišti.

Animální hřbitov provozují Služby města Pardubic a.s., divize Pohřební služby a krematorium (dále jen SmP) a je určený pohřbívání zájmových zvířat. Pardubický animální hřbitov se nachází za krematoriem, v lokalitě poblíž Holcovy ulice. Uložit zde můžete ostatky svých domácích mazlíčků, tedy psů, koček, morčat, ptáků a dalších zvířat o hmotnosti do výše 50 kg. Na hřbitově není možné pohřbívat velká hospodářská zvířata (skot, koně, ovce, kozy apod.).

Základní infromace

Majitel uhynulého zvířete (dále jen "objednatel") kontaktuje osobně, nebo telefonicky oprávněného pracovníka SmP (správa hřbitova +420 777 783 112, Pod Břízkami 990, Pardubice) a s ním sjedná postup, náležitosti pohřbení včetně nájemní smlouvy a podmínky předání/převzetí, popřípadě transport uhynulého zvířete.

Objednatel je povinen předat pracovníku SmP veterinární osvědčení, o tom, že zvíře nezemřelo na infekční chorobu, které není starší než 3 dny a čestné prohlášení majitele. Bez těchto dokumentů nemůže být zvíře pohřbeno.

Objednatel uhradí nájem a náklady spojené s pohřbením nejpozději při předání/převzetí ostatků uhynulého zvířete.

Uskladněním uhynulého zvířete je do doby předání/převzetí povinován objednatel.

Pohřbení ostatků uhynulého zvířete může být přítomen objednatel s dalšími osobami. Akt proběhne pietním způsobem, avšak bez obřadu. K uložení je možné použít bavlněné prostěradlo nebo kartonovou krabici, kterou lze koupit na Správě hřbitovů. S ostatky nesmí být uloženy žádné předměty které nepodléhají tlení, ani potraviny. Na místo uložení mohou být při aktu umístěny květiny, popř. drobné předměty.

Po slehnutí zeminy může být hrobové místo označeno destičkou v úrovni terénu o velikosti do 30 x 30 cm (délka x šířka). Jiné hrobové zařízení (pomníky, náhrobky, sochy zvířat atd.) nejsou na animálním hřbitově povoleny.

Veškeré úkony objednatele i SmP a.s. musí být prováděny v souladu s "Veterinárními podmínkami pro zřízení a provoz pohřebiště pro zájmová zvířata" a "Provozním řádem animálního pohřebiště" (Řád animálního hřbitova.).

ZPOPELNĚNÍ ZVÍŘECÍCH OSTATKŮ NEPROVÁDÍME!

image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: