Velkoobjemové kontejnery

Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany

Služby města Pardubic a.s. na základě smlouvy s Magistrátem města Pardubic zajišťují pro občany města Pardubice na vyhrazených stanovištích v daných termínech přistavování velkoobjemových kontejnerů na likvidaci objemného odpadu z domácností.

Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný odpad - tedy nábytek, matrace, linolea, odpad z běžného vyklízení domácností.

Firmy, organizace a jiné právní subjekty mají zakázáno do těchto nádob odpady ukládat!

Do kontejnerů NEPATŘÍ:

zeleň, větve, stavební suť, střešní tašky, keramika, pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit... atd), elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...), odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír)

Kontejnery jsou určeny výhradně na:

sedací soupravy, kombinovaný nábytek, koberce, linolea, matrace, peřiny, lůžkoviny, deky

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé městské obvody a daný kalendářní rok naleznete zde:

Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany a firmy individuálně (na objednávku)

Nejen ve městě Pardubice provádíme přistavování velkoobjemových kontejnerů různých typů od 4 m3 do 14m3. Zajistíme likvidaci odpadu na nejbližší skládce nebo recyklačním zařízení. Kontejnery lze využít pro přepravu odpadů, např. objemný odpad (nábytek, kancelářské vybavení…), stavební a demoliční odpady (větve, zeleň, pneumatiky, papír, plasty, sklo, kovy) nebo nebezpečné odpady.

Zajistíme také přepravu materiálů na určené místo dle potřeby zákazníka.

Kontaktní telefon pro objednávku velkoobjemových kontejnerů: +420 777 612 403.

Na základě dohody o přistavení kontejneru a odsouhlasení požadovaného termínu a služby lze použít vzor objednávky, který po vyplnění zašlete na e-mail: odpady@smp-pce.cz.

Pokyny zákazníkům pro přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK)

Zákazník musí při přistavení VOK dodržovat následující pokyny:

 • mezi zákazníkem a zhotovitelem musí proběhnout předběžná telefonická dohoda, která bude řešit veškeré náležitosti spojené s přistavením kontejneru a jeho odvozem
 • zákazník musí specifikovat druh odpadu (zeleň, větve, suť, objemný odpad), na který kontejner požaduje
 • zákazník musí po dohodě specifikovat požadavek velikosti přistaveného kontejneru
  • typ AVIA (2 x 3 m, výška 50 cm – na suť)
  • typ AVIA (2 x 3 m, výška 150 cm – na ostatní objemný odpad)
  • typ LIAZ (2,5 x 4 m, výška 70 cm – na suť)
  • typ LIAZ (2,5 x 4 m, výška 120 nebo 140 cm – na ostatní objemný odpad)
 • po dohodě bude specifikován předběžný čas přistavení a odvozu kontejneru
 • před přistavením kontejneru musí být potvrzena objednávka s uvedením daného typu kontejneru a druhu odpadu (viz. vzor objednávky)
 • před přistavením kontejneru musí být složena záloha na službu
  • typ AVIA – suť (záloha)
  • typ AVIA – ostatní objemný odpad (záloha)
  • typ LIAZ – suť (záloha)
  • typ LIAZ – ostatní objemný odpad (záloha)
 • v případě stání kontejneru na chodníku či pozemku, který nevlastní zákazník, musí zákazník dodat souhlas se stáním kontejneru od majitele pozemku (většinou vystavuje v případě chodníku a veřejného prostranství příslušný městský obvod)
 • kontejner může být naložen maximálně zároveň s bočnicemi
 • v případě uložení do kontejneru odpadu jiného než objednaného , popřípadě přeložení kontejneru budou případné vícenáklady přeúčtovány zákazníkovi
 • v případě nejasností či potřeby ujasnit si nějaké záležitosti ohledně přistavení kontejneru neváhejte kontaktovat na daném tel. čísle zodpovědného pracovníka (tel.: +420 777 612 403) a sjednat si s ním osobní schůzku, na níž Vám budou zodpovězeny veškeré dotazy a poskytnuty další doplňující informace.
image

Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572 / DIČ: CZ25262572

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

image

SmP - Odpady a.s

IČO: 27547230 / DIČ: CZ27547230

Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice (mapa)

+420 466 260 811

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: