Poptávky

Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice po roce 2030

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 16.12.2019

Popis nabídky:

Předmětem zakázky je aktualizace Studie nakládání s komunálními odpady z roku 2014 a vypracování nové koncepce nakládání s komunálním odpadem na území města Pardubice po roce 2030 v souladu s platnou a připravovanou legislativou. 
 
21. 11. 2019 - v přiloženém dokumentu bohužel původně byla tisková chyba v datu podání nabídek. Správně mělo být uvedeno, že termín odevzdání nabídek je 16. 12. 2019 do 10:00 hod. Již je to opraveno.
 
 

Zajištění koordinátora BOZP pro akci „PROJEKT ŠATEN, DÍLNY A SKLADŮ - AREÁL SMP a.s. – PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY“

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 4.12.2019

Popis nabídky:

Předmětem soutěže je kompletní zajištění koordinátora  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “ BOZP“) pro Akci: „PROJEKT ŠATEN, DÍLNY A SKLADŮ - AREÁL SMP a.s. – PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY“.  

 

dokumentace


Zajištění TDS pro akci „PROJEKT ŠATEN, DÍLNY A SKLADŮ - AREÁL SMP a.s. – PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY“

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 4.12.2019

Popis nabídky:

Předmětem soutěže je kompletní zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen “TDS“) pro Akci: „PROJEKT ŠATEN, DÍLNY A SKLADŮ - AREÁL SMP a.s. – PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY“.  
 
 

Prodej- Mercedes-Benz Vito 115 CDi Pohřební vozidlo

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 25.10.2019

Popis nabídky:

Prodej pohřebního vozidla

Mercedes-Benz Vito 115 CDi Pohřební vozidlo
Barva: černá
Datum prvním registrace: 4/2010
Najeto [km]: 166 500
STK: 16.04.2020
Objem motoru [cm3]: 2148
 

Fotogalerie

 


LED svítidla Pardubice, ul. Na Drážce

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 8.10.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci: „LED svítidla Pardubice, ul. Na Drážce“. Nabízená svítidla musí odpovídat tech, požadavkům specifikovaným v knize svítidel.

 

dokumentace


Dodávka posypové soli pro zimní období 2019-2020

Zadavatel:
Zaslat nabídku do: 2.9.2019

Popis nabídky:

Předmětem výběrového řízení je dodávka volně ložené kamenné posypové soli pro zajištění údržby komunikací v zimním období 2019/2020.

 

dokumentace


Oprava VO Pardubice, Lány na Důlku

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 30.7.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci: „Oprava VO Pardubice, Lány na Důlku“

 

Dokumentace


Dodávka plynu 2020

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 18.6.2019

Popis nabídky:

Předmětem zakázky je dodávka zemního plynu (dále jen „plyn“) a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb na základě potřeb zadavatele, s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).
  Zadavatel má dvě kategorie odběrných míst:
 MO-maloodběr - 3 místa spotřeby 
SO-střední odběr- 1 místo spotřeby
 
Předpokládaný roční odběr je cca 900 MWh za všechna odběrná místa.
 

LED svítidla Lexova a nám. Dukelských hrdinů

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.6.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci: „LED svítidla Lexova a nám. Dukelských hrdinů“. 

 

dokumentace


Svítidla LED VO Pardubice – Černá za Bory – okružní křižovatka

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.4.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci:

 „VO Pardubice - Černá za Bory - okružní křižovatka

 

dokumentace


Svítidla LED VO Pardubice – Park Rožkova a Čs. armády

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.4.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci:

 „VO Pardubice – Park Rožkova a Čs. armády“

 

dokumentace

 


VOK 2019

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 15.4.2019

Popis nabídky:

Předmětem  je dodání  14 ks velkoobjemových kontejnerů dle požadovaných technických parametrů

dokumentace


Svítidla LED Svítkov západ

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 10.4.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci:„Svítidla LED Svítkov západ“
 

Svozové vozidlo 3500 kg

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 29.3.2019

Popis nabídky:

Jedná se o dodávku nového nákladního vozidla s celkovou hmotností do 3 500 kg se 2-mi nápravami v provedení pro provoz v odpadovém hospodářství.

 

dokumentace


Svítidla LED vnitroblok mezi ul. J. Jabůrkové - Pavlova

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 6.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „Svítidla LED vnitroblok mezi ul. J. Jabůrkové - Pavlova“

dokumentace


Traktor 31 kW

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka nového traktoru. Termín dodání do 31.08.2019.

dokumentace


2019 UK materiál -1 (betonové směsi)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka betonových směsí na akcích realizovaných zadavatelem, na základě průběžných požadavků (objednávek) zadavatele během roku 2019.

dokumentace


2019 UK materiál -2 (strojní pokládka asfaltů)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je strojní pokládka asfaltových krytů (Finišerem) vč. požadovaných materiálů na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019.

dokumentace


2019 UK materiál -5 (drtě a písek)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka drtí a písku na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019.

dokumentace


2019 UK materiál -7 (dlažba)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka stavebních materiálů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019.

 

dokumentace


2019 UK materiál -8 (kanalizační trubky)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka kanalizačních trubek včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019.

dokumentace


2019 UK materiál -9 (svislé dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka svislého dopravního značení včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019. Systém uchycení značek: Fe-Zn lišta, profil „C“ pro vratový šroub M8 a standardní matku bez nutnosti použití speciálních podložek atd.

dokumentace


2019 UK materiál -10 (vodorovné dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka silničních barev a plastů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019. Nabízené barvy a materiály musí splňovat veškeré parametry a požadavky definované příslušnými normami pro použití na pozemních komunikacích.

dokumentace


2019 VO - 1 (nátěry stožárů)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.3.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka nátěrů stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2019.

dokumentace


Svítidla LED VO Pardubice - ul. Karla IV.

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.2.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel 

Dokumentace


Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2019

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 12.2.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka nádob na komunální a separovaný odpad včetně odpadkových košů (dále jen nádob) v typech a předpokládaném množství uvedeném v příloze této výzvy.

Dokumentace


Nástavba- cisterna na zalévání

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 6.2.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nástavby  cisterny  na zalévání o  obsahu 5000l na  v kontejnerovém provedení. Termín dodání do 30.05.2019. 

Dokumentace

 


Nosič kontejnerů N2

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 29.1.2019

Popis nabídky:

Jedná se o dodávku 1 ks nového nákladního vozidla o celkové hmotnosti 7500kg s homologací kategorie N2 s jednoramenným nosičem kontejnerů o výkonu 4t.   

 

Dokumentace


2019 VO materiál -4 (stožáry)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 29.1.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka bezpaticových, žárově zinkovaných stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2019 dle přílohy této výzvy.

Dokumentace


2019 VO materiál 3 (RVO rozvaděče)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 29.1.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka RVO rozvaděče v nerez skříni pro divizi veřejné osvětlení  na rok 2019 dle přílohy této výzvy.

Dokumentace


2019 VO elektromateriál – 2

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 29.1.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka elektromateriálu pro divizi veřejné osvětlení na rok 2019 dle přílohy 

 

Dokumentace


2019 UK materiál -3 (dlaždičské práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 29.1.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka dlaždičských prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019.

 

Dokumentace


2019 UK materiál -4 (bagr)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 29.1.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je provádění manipulačních a zemních prací čelním kolovým nakladačem se zadním rypadlem (např. Terex, JCB,…) na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019.

Od objednání bývá obvykle požadovaná doba zahájení prací max. 1-2 dny.

 

Dokumentace


2019 UK materiál -6 (výkopové práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 29.1.2019

Popis nabídky:

Předmětem plnění je provádění  ručních výkopových prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2019.

 

Dokumentace

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK