Poptávky

Nafta 2018

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 30.11.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele v jeho areálu na adrese Hůrka 1803, 530 12 Pardubice  v předpokládaném ročním objemu 350 000 litrů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem a postupováno bude ve smyslu §134 z. 134/2016 Sb. tj, bez obnovení soutěže.  Doba plnění je předpokládána od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a je podmíněna ukončením veřejné zakázky a uzavřením Rámcové dohody.

 

23.11.2017

Byla upravena zadávací dokumentace, požadovaná záruka byla změněna z 12 na 3 měsíce. 

ZD

Návrh smlouvy

Dodatečná informace č.1.pdf

Dodatečná informace č.2.pdf


Svítidla EFEKT 2018-1

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.11.2017

Popis nabídky:

Předmětem zakázky je kompletní dodávka kabelu a svítidel dle požadovaných technických parametrů, které jsou podrobně specifikovány v krycím listu a knize svítidel (přílohy č.1 a 2)

ZD

Návrh smlouvy


Oprava stávajících ploch překladiště komunálního odpadu

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 4.10.2017

Popis nabídky:

Záměrem investora je úprava manipulační asfaltové a panelové plochy viz. přiložená projektová dokumentace. 
 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby provoz přilehlé kompostárny a překladiště nebyl přerušen, práce musí být prováděny po etapách, jak je popsáno v PD.
 
 

Univerzální komunální vozidlo

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 18.9.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového univerzálního komunálního vozidla s nástavbami pro zimní údržbu (rotační koště, radlice a 1m3 sypač) v průběhu 2. ½ roku 2017 splňující náležitosti dle přílohy této výzvy. Předpokládaná cena celého setu včetně nástaveb je do 2 mil. Kč bez DPH. 
 
Jedná se o dodávku 1 ks nového univerzálního komunálního vozidla s homologací ZTP jako prac. stroj SS s celkovou hmotností do 3 500 kg. Jedná se třístranný sklápěč s upínací čelní deskou.  Nabídka musí splnit parametry, které jsou uvedeny v krycím listu. 
Uchazeči vyplní cenu do „Krycího listu“ a potvrdí, že jejich nabídka splňuje požadované parametry.  Nabídka, která nesplní požadované parametry, nebude hodnocena. 
Uchazeči dále předloží záruční podmínky s uvedením délky záruky v měsících a rozsahu garance.
 
Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně povinné výbavy a to i s připojenými nástavbami.  Vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti Služby města Pardubic a.s. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu.
 

Dodávka plynu 2018

Zadavatel:
Zaslat nabídku do: 28.8.2017

Popis nabídky:

Předmětem zakázky je dodávka zemního plynu (dále jen „plyn“) a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb na základě potřeb zadavatele, s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).
  Zadavatel má dvě kategorie odběrných míst:
 MO-maloodběr - 3 místa spotřeby ( EIC 27ZG500Z0054376R, 27ZG500Z0054377P, 27ZG500Z00649377)
SO-střední odběr- 1 místo spotřeby ( EIC 27ZG500Z0291810E)
 
Předpokládaný roční odběr je cca 900 MWh za všechna odběrná místa. 
 
Všechny odběrná místa jsou v Pardubicích. Více podrobností o jednotlivých odběrných místech je v příloze. 
 
Rozhodnutí o vítězi se předpokládá cca do týdne od termínu pro podání nabídek. 
 

Dodávka posypové soli pro zimní období 2017-2018

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 22.8.2017

Popis nabídky:

 Služby města Pardubic a.s. vyhlašují poptávkové  řízení, jehož předmětem je dodávka volně ložené kamenné posypové soli pro zajištění údržby komunikací v zimním období 2017/2018.

dokumentace


Svítidla LED ul. Průmyslová

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.6.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „VO Pardubice, ul. Průmyslová“
 

Svítidla LED ul. Semtínská

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.6.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „VO Pardubice, ul. Semtínská“

 
„A“ - BGP 382 LED DW GRN95/55-71W NW CLO IP66 IK09 obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, stmívatelné, 4000K --9ks
 
„B“ - BGP 382 LED DM GRN115/67,5-86,5W NW CLO IP66 IK09 obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, stmívatelné, 4000K ---14ks
 
Nastavený program ve svítidle
Od zapnutí do 22,00 hod. - 100% příkonu
22,00 - 24,00 hod. - 75% příkonu
24,00 - 04,00 hod. - 50% příkonu
04,00 - 05,00 hod. - 75% příkonu
od 05,00 hod. do zhasnutí -100% příkonu
 
 

Svítidla LED silnice I/37 – 1. část

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 12.4.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „Svítidla LED silnice I/37 – 1. část“
 
!!! Akce bude realizována pouze v případě přiznání dotace!!!
 

Svítidla LED silnice I/37 – 2. část

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 12.4.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci  „Svítidla LED silnice I/37 – 2. část“
 
!!! Akce bude realizována pouze v případě přiznání dotace!!!
 

Svítidla LED ul. Kyjevská

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 12.4.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „Svítidla LED ul. Kyjevská“
 
!!! Akce bude realizována pouze v případě přiznání dotace!!!
 

Mulčovací sekačky 2017

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 14.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka samojízdných mulčovacích sekaček pro komunální použití. Nabídku je možno podat na jeden stroj či na oba, vždy dle příslušného krycího listu.

dokumentace


2017 VO materiál -1 (elektrovýzbroje)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 14.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka elektrovýzbrojí pro divizi veřejné osvětlení na rok 2017         dle přílohy této výzvy.

 

dokumentace


2017 VO materiál – 2 (nátěry)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 14.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka nátěrů stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2017 dle přílohy této výzvy.

 

dokumentace


2017 VO elektromateriál – 3

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 14.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka elektromateriálu pro divizi veřejné osvětlení na rok 2017 dle přílohy této výzvy.

dokumentace


2017 VO materiál -4 (stožáry)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 14.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka bezpaticových, žárově zinkovaných stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2017 dle přílohy této výzvy.

 

dokumentace


2017 VO LED svítidla – 5

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 14.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro divizi veřejné osvětlení na rok 2017 dle přílohy této výzvy

dokumentace


2017 UK materiál -1 (betonové směsi)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka betonových směsí na akcích realizovaných zadavatelem, na základě průběžných požadavků (objednávek) zadavatele během roku 2017

dokumentace


2017 UK materiál -2 (strojní pokládka asfaltů)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je strojní pokládka asfaltových krytů (Finišerem) vč. požadovaných materiálů na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017.

dokumentace


2017 UK materiál -3 (dlaždičské práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka dlaždičských prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017.

dokumentace


2017 UK materiál -4 (bagr)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je provádění zemních prací čelním kolovým nakladačem se zadním rypadlem (např. Terex, JCB,…) na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017.

dokumentace


2017 UK materiál -5 (drtě a písek)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka drtí a písku na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017

dokumentace


2017 UK materiál -7 (dlažba)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka stavebních materiálů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017

dokumentace


2017 UK materiál -8 (kanalizační trubky)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka kanalizačních trubek včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017.

dokumentace


2017 UK materiál -9 (svislé dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka svislého dopravního značení včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017. 

dokumentace


2017 UK materiál -10 (vodorovné dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka silničních barev a plastů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017. Nabízené barvy a materiály musí splňovat veškeré parametry a požadavky definované příslušnými normami pro použití na pozemních komunikacích. 

dokumentace


Os. auta 2017

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.3.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka osobních automobilů pro divizi UK a VO v průběhu 1. ½ roku 2017 
- 3 x os. automobil Škoda Fabia Combi
 
 

Úprava ploch překladiště II.etapa

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2017

Popis nabídky:

Záměrem investora je úprava manipulační asfaltové a panelové plochy viz. přiložená projektová dokumentace. 

 

!!na základě dotazu o nesouladu počtu zasakovacích boxů mezi mapovou částí a výkazem výměr, došlo k drobné úpravě výkazu výměr. 

 
Vzhledem k již krátkému času do plánovaného odevzdání nabídek, došlo i k prodloužení lhůty.
 
Nový termín odevzdání je 17. 2. 2017 v 10:00 hodin.

 

Upravený pol. rozpočet

Zadávací dokumentace

Projektová dokumentace


Provozní nádrž PHM

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 15.2.2017

Popis nabídky:

Jedná se o návrh a dodávku bezobslužné (nadzemní) provozní nádrže sloužící jako vnitrofiremní čerpací stanice pohonných hmot  pro potřeby SmP a.s.  - areál Hůrka. 

 

Zadávací dokumentace


Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2017

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 14.2.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka nádob na komunální a separovaný odpad včetně odpadkových košů (dále jen nádob) v typech a předpokládaném množství uvedeném v příloze této výzvy.

Zadávací dokumentace


Garáž Dražkovice 2017

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 14.2.2017

Popis nabídky:

Záměrem investora je výstavba nové ocelové garáže dle projektové dokumentace.

 

Zadávací dokumentace

Projektová dokumentace

 

9-2-2017

K tomuto výběrovému řízení nám přišly dva dotazy:

Dotaz ohledně elektroinstalace v PD část SO01 ve výkazu výměr pol. 34,35 jsou požární hlásiče a kamery, budou součástí stavební dodávky? Pokud ano tak prosíme o typ.
-Dodané zařízení musí být kompatibilní s již nainstalovaným systémem, který využíváme.

Požární čidla musí být v průmyslovém provedení do min -20°C s releovým výstupem a tepelnou detekcí.

Kamery - HIK VISION, Turbo HD, WDR, varifocal objektiv, Full HD, připojení koax

 

V PD část SO03 je uvedeno délka kabelu přípojky 5 m, dle TZ je délka přípojky 60 m, jaká je opravdová délka přípojky vč. dodávky materiálu?

Tady platí údaj 5m.

 


2017 UK materiál -6 (výkopové práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 13.2.2017

Popis nabídky:

Předmětem plnění je provádění  ručních výkopových prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2017.

dokumentace

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK