Poptávky

Dodávka plynu 2017

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 22.8.2016

Popis nabídky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu (dále jen „plyn“) a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb na základě potřeb zadavatele, s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).
  Zadavatel má dvě kategorie odběrných míst:
 MO-maloodběr - 3 místa spotřeby ( EIC 27ZG500Z0054376R, 27ZG500Z0054377P, 27ZG500Z00649377)
SO-střední odběr- 1 místo spotřeby ( EIC 27ZG500Z0291810E)
 
Předpokládaný roční odběr je cca 900 MWh za všechna odběrná místa. 
 
Všechny odběrná místa jsou v Pardubicích. Více podrobností o jednotlivých odběrných místech je v příloze. 
 

Dodávka posypové soli pro zimní období 2016-2017

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 10.8.2016

Popis nabídky:

Zadavatel Služby města Pardubic a.s. vyhlašuje poptávkové  řízení, jehož předmětem je dodávka volně ložené kamenné posypové soli pro zajištění údržby komunikací v zimním období 2016/2017.

2. 8. 2016

V dokumentaci byly provedeny drobné změny. Byl upraven požadavek na obsah NaCl min. 96%. Odkaz na TP116 byl opraven  na jejich poslední verzi z r. 2015.  

Dokumentace


Sekačka

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 13.7.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka 1 samojízdné sekačky. 
Sekačka s pohonem 2WD,  se sběrem posečené trávy s šíří pracovního záběru  min. 127 cm.
 
 

Svítidla LED Pardubice – ulice Hradišťská – oprava

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 13.7.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „Svítidla LED Pardubice – ul. Hradišťská – oprava“

 

Dokumentace


Svítidla LED Pardubice – kpt. Jaroše – II. etapa

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 11.7.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „Svítidla LED Pardubice – kpt. Jaroše – II. etapa“

Dokumentace


Svítidla LED Pardubice – Trojice – II. etapa

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 30.5.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „Svítidla LED Pardubice – Trojice – II. etapa“

 

Dokumentace


Svozové vozidlo 2016

Zadavatel: SmP - Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 19.5.2016

Popis nabídky:

Jedná se o dodávku svozového vozidla na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním o celkové hmotnosti 26.000 kg s univerzálním vyklápěčem a s úpravou pro svoz bioodpadu. Svozové vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SmP - Odpady a.s.. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Zadavatel požaduje univerzální použitelnost na všechny druhy bio-odpadů s vysokým podílem bio-složek včetně tekutin a domovní a průmyslový odpad. S ohledem na využívání vozidla na předpokládanou dobu 10 let požaduje zadavatel vyšší technické parametry a takovou výbavu, které prodlouží životnost nástavby a umožní snížení nákladů na následné opravy. Uchazeč je povinen nabídnout pouze nové, nepoužité vozidlo, vyráběné továrním způsobem. Součástí dodávky je i povinnost zajistit záruční servis přímo dodavatelem minimálně na podvozek nebo nástavbu.

POZOR : Došlo k úpravě zadávacích podmínek a posunutí termínu odevzdání nabídek do 19. 5. 2016

Soubory

 


Značkovací stroj

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 11.5.2016

Popis nabídky:

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks ručně vedeného samojízdného stroje na provádění liniového a plošného vodorovného dopravního značeni.

POZOR: Došlo k drobné úpravě zadávacích podmínek a posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Soubor


Garáž Dražkovice

Zadavatel: SmP - Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 26.4.2016

Popis nabídky:

Záměrem investora je výstavba nové ocelové garáže v areálu Dražkovice  na parcelním čísle 229/9 , garáž bude sloužit pro traktor  nebo pro rotační síto s vlastním pohonem ,rozměry rotačního síta:délka 11,2 m, šířka 2,55m, výška 4,0 m,nádrž 300 l nafty. Garáž  bude osových  půdorysných ,rozměrů 8,0 x 15,0 m, výška stěny 5,0 m , celková výška po hřeben sedlové střechy bude cca  5,80 m od podlahy garáže. Práce budou provedeny  dle projektové dokumentace.

Výzva

Dokumentace


Svítidla LED -VO Pardubice, ulice Jana Palacha, 17. listopadu a Masarykovo náměstí

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 30.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro akci „VO Pardubice, ulice Jana Palacha, 17. listopadu a Masarykovo náměstí“

 !!Akce bude realizována pouze v případě přiznání dotace. !!

 

Soubor ke stažení


Doprava kompostu 2016

Zadavatel: SmP - Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 30.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je doprava kompostu z areálu v Dražkovicích na skládku odpadu v Nasavrkách.
 
Předpokládaný objem, který by se měl v roce 2016 převézt je cca 2 500 t. Vzhledem k poměrům na skládce v Nasavrkách je optimální variantou dopravy nákladní vozidlo s vlekem. Nakládku kompostu zajistí zadavatel. Vykládání bude probíhat přímo na skládce v Nasavrkách a je na zodpovědnosti uchazeče. 
Odvoz bude probíhat v průběhu celého roku 2016, podle potřeby, na základě jednotlivých objednávek. Požadavkem je přistavení vozidla do tří pracovních dní od obdržení konkrétní objednávky. 
 

2 technologická vozidla

Zadavatel: SmP - Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 23.3.2016

Popis nabídky:

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým jsou: vozidlo pro svoz kontejnerů s celkovou hmotností do 12 000kg  a svozové vozidlo pro svoz odpadu s celkovou hmotností do 3 500 kg. Zadavatel stanovil, že každé z poptávaných vozidel představuje samostatnou část zakázky,  na kterou je možno podat  samostatnou nabídku.

 

Část 1. vozidlo pro svoz kontejnerů

V části 1. se jedná o dodávku vozidla pro svoz kontejnerů s celkovou hmotností do 12 000kg   s pracovní nástavbou jednoramenného nosiče kontejnerů pro užitečnou hmotnost(„výkon“) nosiče min 8000kg. Vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SMP-Odpady a.s. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Uchazeč je povinen nabídnout pouze nové, nepoužité vozidlo, vyráběné továrním způsobem. Součástí dodávky je i povinnost zajistit záruční servis přímo dodavatelem minimálně na podvozek nebo nástavbu.

Část 2. svozové vozidlo do 3,5 tuny

V části 2. se jedná o dodávku svozového vozidla s lisovací nástavbou určenou pro sběr a svoz odpadu z nádob na odpad a  odpadkových košů  s celkovou hmotností do 3 500 kg se 2 nápravami. Vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SMP-Odpady a.s. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Uchazeč je povinen nabídnout pouze nové, nepoužité vozidlo, vyráběné továrním způsobem. Součástí dodávky je i povinnost zajistit záruční servis přímo dodavatelem minimálně na podvozek nebo nástavbu.

 

Soubor ke  stažení


Nosič kontejnerů N1

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Jedná se o dodávku 1 ks nového nákladního vozidla o celkové hmotnosti 6000kg s homologací kategorie N1 s jednoramenným nosičem kontejnerů o výkonu 2,5t a upínací čelní deskou včetně hydraulických obvodů pro pohon pracovních nástaveb.  Nabídka musí splnit parametry, které jsou uvedeny v krycím listu. 

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -1 (betonové směsi)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka betonových směsí na akcích realizovaných zadavatelem, na základě průběžných požadavků (objednávek) zadavatele během roku 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -2 (strojní pokládka asfaltů)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je strojní pokládka asfaltových krytů (Finišerem) vč. požadovaných materiálů na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -3 (dlaždičské práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka dlaždičských prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -4 (bagr)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je provádění zemních prací čelním kolovým nakladačem se zadním rypadlem (např. Terex, JCB,…) na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -5 (drtě a písek)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka drtí a písku na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -6 (výkopové práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je provádění  ručních výkopových prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -7 (dlažba)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka stavebních materiálů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -8 (kanalizační trubky)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka kanalizačních trubek včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -9 (svislé dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka svislého dopravního značení včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016.

Soubor ke stažení


2016 UK materiál -10 (vodorovné dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 18.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka silničních barev a plastů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2016. Nabízené barvy a materiály musí splňovat veškeré parametry a požadavky definované příslušnými normami pro použití na pozemních komunikacích. 

Soubor ke stažení


2016 VO materiál -1 (elektrovýzbroje)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 17.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka elektrovýzbrojí pro divizi veřejné osvětlení na rok 2016 dle přílohy této výzvy.

Soubor ke stažení


2016 VO materiál -2 (rozvaděče)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 17.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka rozvaděče v nerez skříni pro divizi veřejné osvětlení na rok 2016 dle přílohy této výzvy.

 

Soubor ke stažení


2016 VO materiál - 4 (svítidla sodíková)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 17.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka sodíkových svítidel PHILIPS, SCHRÉDER A HELLUX pro divizi veřejné osvětlení na rok 2016 dle příloh této výzvy.

Doplnění:

V původní dokumentaci došlo k chybě a v popisu u  jedné části nám  vypadl poptávaný typ svítidel.

Jedná se o:

Název materiálu

Předpokládaný počet

svítidlo Schréder MC-2, 100 W, rovné sklo

5

svítidlo Schréder MC-2, 150 W, rovné sklo

5

svítidlo Schréder MC-2, 150 W Zebra, patice E40

4


 

Soubor ke stažení


2016 VO materiál – 5 (ostatní materiál)

Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s.
Zaslat nabídku do: 17.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka elektromateriálu pro divizi veřejné osvětlení na rok 2016 dle přílohy této výzvy.

Soubor ke stažení

 


VO nátěry stožárů 2016

Zadavatel:
Zaslat nabídku do: 17.3.2016

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka nátěrů stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2016 dle přílohy této výzvy.

Soubor ke stažení


Prodej svozového vozidla

Zadavatel: SMP - Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 15.3.2016

Popis nabídky:

 Společnost SmP-Odpady a.s. nabízí k prodeji níže uvedený majetek:

 
 Svozové vozidlo PUB 03-47
 
Jedná se o speciální nákladní automobil, skříňová nástavba o objemu cca 10 m³ určena pro převoz odpadu. Nástavba s lineárním stlačováním. Plnění vozu zezadu pomocí neděleného vyklápěče.
V současné době již značné opotřebení jednotlivých částí vozu včetně nástavby.
Uvedení do provozu 1998
Najeto dle tachometru km cca 189 000
STK do 12/ 2016
Stav vozidla: vozidlo stále v provozu
motor: vznětový, obsah 4249cm³, výkon 125kW
převodovka: manuální
počet náprav / poháněných - 2 / 1
rozvor – 3560mm
hmotnost vozu celková – 15 000 kg
hmotnost vozu provozní – 9 650 kg

Soubory ke stažení:
Technika k prodeji 2016_3.pdf


Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2016

Zadavatel: SMP - Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 29.2.2016

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka nádob na komunální a separovaný odpad včetně odpadkových košů (dále jen nádob) v typech a předpokládaném množství pro rok 2016.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - Nádoby na odpady 2016-1_.doc


Automobily 2016

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s. a SMP - Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2016

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka automobilů pro naše společnosti Služby města Pardubic a.s. a SMP – Odpady a.s. v průběhu 1. ½ roku 2016 

 
Služby města Pardubic a.s.  poptávají:
- 1 x skříňový vůz VW TRANSPORTER s krátkým rozvorem 
- 2 x os. automobil Škoda Rapid
 
SMP – Odpady a.s. poptávají:
- 1 x malý dodávkový automobil VW Caddy
- 1 x os. automobil Škoda Rapid
 

Soubory ke stažení:
Poptávka os. auta 2016.doc


Samojízdné sekačky

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 25.2.2016

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka 2 samojízdných sekaček. 

1. Sekačka s pohonem 2WD,  se sběrem posečené trávy s šíří pracovního záběru  min. 150 cm.
2. Sekačka s pohonem 2WD se sběrem posečené trávy s šíří pracovního záběru  min. 110 cm.
 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -samojízdné sekačky 2016.doc

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK