Aktuality

Tisková zpráva - dopady Covid 19 na činnosti SmP a SmP-O

Níže uvádíme přehled dopadů rozhodnutí vlády ČR, která byla přijata v rámci bezpečnostních opatření, do činností realizovaných společnostmi Služby města Pardubic a.s. (dále jen „SmP a.s.“) a SmP – Odpady a.s.

 

ODPADY

Svoz komunálního odpadu

Svoz probíhá a bude nadále zajišťován v souladu s nastaveným harmonogramem svozu.

Svoz separovaných složek odpadu

Plast, papír, sklo a další separované složky odpadu svážíme bez omezení, svoz bude pokračovat ve standardně nastavených svozových dnech.

Provoz separačních dvorů

Separační dvory v Pardubicích jsou tak jako v řadě dalších měst uzavřeny do odvolání. Maloobchodní prodej kompostu byl pozastaven. Jakmile bude možné separační dvory otevřít, budeme o tom informovat přímo na separačních dvorech, prostřednictvím našich webových stránek a na Facebookovém účtu společnosti.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany města Pardubice

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány na základě stávajících harmonogramů.

Žádáme občany o dodržování čistoty a pořádku u stanovišť kontejnerů a na veřejných místech. Odpad je možno ukládat pouze do nádob k tomu určených.

 

PIETNÍ SLUŽBY

Provoz pohřební služby a krematoria

Pohřební služba funguje podle běžné provozní doby. Objednatel pohřbu se může dostavit pouze s jednou další osobou. Pro všechny osoby v budově pohřební služby platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky), totéž platí pro účastníky smutečních obřadů v krematoriu. Doporučujeme obřady pouze v kruhu rodinném.

Na návštěvu kanceláře pohřební služby je třeba se předem objednat na webových stránkách SmP a.s. (http://www.smp-pce.cz/), nebo na tel: 466768245. Zároveň žádáme objednatele o využití služby elektronického sjednání pohřbu na (epohreb.smp-pce.cz).

Správa hřbitovů

Správa hřbitovů upravila otevírací dobu pro veřejnost na pondělí od 8 do 11 hodin a čtvrtek od 12 do 15 hodin. Pro osoby vstupující do kanceláře správy hřbitovů platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky). Doporučujeme se objednat na tel: 777783112, nebo email: spravahrbitovu@smp-pce.cz. Zařízení pohřbu do hrobu, nebo hrobky není tímto omezeno a lze jej zajistit v běžné pracovní době po telefonické domluvě.

V areálu centrálního hřbitova byly uzavřeny toalety pro veřejnost.

 

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Blokové čištění

S platností od 23. 3. 2020 bylo dočasně přerušeno blokové čištění města. SmP budou provádět čištění města dle možností, tak aby standard čistoty byl zachován v co nejvyšší míře.

 

S ohledem na vývoj situace platí všechna opatření do odvolání. O dalším vývoji budeme průběžně informovat na jednotlivých provozovnách společností, na webu a na Facebookovém účtu SmP a.s.

 

Tisková zpráva ke stažení zde.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK