Aktuality

Den Země ve Studánce

 Stalo se dobrou tradicí, že většinu výukových programů připravují starší žáci  školy pro své mladší spolužáky. Pro letošní rok bylo zvoleno téma  „ekosystém lesa“.

V den \"D\" byl  areál školy nabitý nejrůznějšími aktivitami a zaplněn rekordním počtem třiceti  stánků ve kterých žáci plnili  úkoly spojené s  environmentální tématikou.

V areálu školy nejstarší žáci navíc natírali lavičky, pleli záhony, přesazovali květiny a vytvořili nový ozdobný i praktický prvek v areálu školy – hmatovou stezku.

Žáci prvních až sedmých tříd se zúčastnili besedy s ekoložkou  Služeb města Pardubic, Šárkou Klicperovou, která jim poutavou formou přiblížila  co všechno mají zaměstnanci jejich firmy ve městě na starosti a  v čem jsou nám všem prospěšní. Zajímavá byla také výuka správné separace odpadů– většinu věcí si žáci v rámci besedy vyzkoušeli i v praxi.

Velkému zájmu se těšila výtvarná soutěž na téma ekologie, kterou vyhlásily Služby města. Žáci se do soutěže pustili s vervou a vytvořili mnoho krásných, řemeslně dokonalých obrázků i výrobků  vystihující  právě ekologickou tématiku.  V mnoha případech využili při tvorbě právě odpadní materiály – plastové láhve, víčka nebo polyetylenové sáčky.  Svá dílka žáci tvořili jednotlivě i ve skupinkách, někdy se do tvorby  zapojila společně celá třída.

Vyhodnocení nejlepších prací je nyní v rukou zaměstnanců Služeb města, kteří mají pro  žáky připraveno mnoho zajímavých odměn, včetně exkurze do areálu společnosti.

Na závěr nutno dodat, že výše zmiňovaná  akce nebyla první, při které škola ve Studánce se Službami spolupracovala. V loňském roce se například žáci pátých tříd  v rámci  akce realizované Službami naučili, jak vzniká a k čemu je užitečný kompost, nebo se na separačním dvoře učili, proč je důležité třídit odpad.

Nezbývá než  Službám města poděkovat a těšit se na další vzájemnou spolupráci, která je vždy přínosem nejen pro žáky a jejich učitele, ale všechny účastníky.

                                                                                                              Ivana Nejedlá, ředitelka školy

 

 

\"\"

 

\"\"

 

\"\"

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK