Aktuality

Nová zimní sezóna začíná

Začátkem listopadu vešel v platnost aktuální Plán zimní údržby pro období 2012-2013, který
pravidelně zpracovává akciová společnost Služby města Pardubic a Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic. 
Plán slouží jako základní podklad k provádění zimní údržby na pozemních komunikacích ve městě Pardubice. Je zpracován ve smyslu Silničního zákona č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky č. 104/ 1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a Nařízením 
č. 9/2009 Statutárního města Pardubice.
Plán zimní údržby je zpracován pro obvyklý stav meteorologické situace v zimním období s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem města Pardubice a také k technickým a ekonomickým možnostem akciové společnosti Služeb města Pardubic. Plán mimo jiné obsahuje základní postup při vzniku mimořádné situace.
Cílem zimní údržby pozemních komunikací je zajistit po celé období tj. v době od 1.11. 2012 do 31.3. 2013, zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami. Zimní údržba se nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem Statutárního města Pardubice nebo jsou v pronájmu a v soukromém vlastnictví. 
Udržovány budou komunikace zařazené do Plánu zimní údržby dle pořadí stupně důležitosti od I. do III. kategorie v celkové délce 200km. Při určování kategorií se přihlíželo k intenzitě dopravy, k vedení tras hromadné veřejné dopravy, k dopravnímu významu komunikace a ke stavebně technickému stavu komunikace. Udržovat se bude také cca 192km chodníků a cyklostezek. Plán zahrnuje údržbu 152 zastávek MHD a 345 přechodů. Počítá se také s údržbou přístupových cest ke zdravotnickým a školským zařízením. Údržba bude standardně prováděna příslušnými technickými mechanizmy. Převážně ručně budou udržovány zastávky MHD a přechody pro chodce. 
Rozsah zimní údržby je proti loňskému roku prakticky beze změn. I nadále se počítá s případem kalamitního průběhu zimy. Je ustanoven Městský operační štáb zimní údržby, který bude mít za úkol kontrolovat průběh zimní údržby v Pardubicích a na základě jeho rozhodnutí primátorka města případně vyhlásí nebo odvolá kalamitní stav. 
Technika určená pro zimní údržbu čeká na první zásahy. Od loňského roku se počet mechanizmů, které budou zajišťovat zimní údržbu, nezvýšil. Je zajištěno i dostatečné množství posypové soli. Pomoc při zimní údržbě mají Služby také smluvně zajištěnou s dodavatelskými firmami se kterými se osvědčila spolupráce již v minulosti. 
Kompletní znění Plánu zimní údržby pro období 2012 - 2013 je možno shlédnout na www.smp-pce.cz. 
Služby města Pardubic jsou na zimu připraveny. Kolik km komunikací celkem bude nakonec v zimě nutno ošetřit, záleží na vlastním průběhu nadcházející zimy. 
 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK