Aktuality

Poselství příštím generacím

Od února letošního roku obhospodařuje akciová společnost Služby města Pardubic na základě smlouvy se Statutárním městem Pardubice 468  ha městských lesních pozemků a porostů. 
 
Veškeré práce a činnosti, které Služby v lesích provádějí se řídí Lesním hospodářským plánem (LHP), který je zpracován až do roku 2014. Příměstské lesy jsou vedeny jako hospodářské i přesto že jsou zařazeny do kategorie zvláštního určení. Město Pardubice, které je vlastníkem lesů si jejich význam dostatečně uvědomuje a péči se snaží věnovat potřebnou pozornost. Proto již v LHP bylo počítáno s rozpracováním přestárlých porostů mýtní těžbou, což někdy část veřejnosti nepřijímá s pochopením. Pro obnovu a zachování funkce příměstského lesa jsou však tyto mýtní těžby nezbytné. Pokud je to možné, snaží se město potažmo lesní hospodář o co nejmenší těžební zásahy. Společnou snahou všech zainteresovaných je vzniklé holiny maximálně do jednoho roku zalesnit. Například letos se během jarního zalesňování vysadilo 23 500 ks sazenic dubů, 14 200 ks borovic lesních, 5 350 ks buků, 300 ks olší a 2 300 ks jedlí.
 
Lesní prostředí dnes nemá význam pouze jako zdroj dřeva, ale lidé si sem chodí odpočinout od městského ruchu. Svoje nezastupitelné místo mají lesy také, jak z pohledu udržování kvality městského životního prostředí, tak i urbanistického, neboť slouží jako okrasné prvky v teritoriích měst.
 
Než z nově zasazeného stromku vyroste dospělý strom uplyne téměř jedno století. Tak, jako my sklízíme plody práce předchozích generací, tak stromy které sázíme dnes budou užívat a kácet generace budoucí. 
 
Akciová společnost Služby města Pardubic v letošním roce vytěžila cca 70prm palivového dříví z po-těžebních zbytků, které bylo prodáno drobným zájemcům. V případě zájmu jsou Služby schopny v příštím roce nabídnout štípané palivové dříví i ve větším množství. Zájemci se mohou obrátit na divizi Agroservis, která je součástí akciové společnosti Služby města Pardubic.
 
 
Světlana Pozníková, 27.4.2012

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK