Aktuality

Přírodě vraky nesluší

Čas neúprosně letí a z nového naleštěného auta se jednoho dne stane nevzhledná a technicky nezpůsobilá hromada plechu a plastů. Nebezpečí číhá i z vytékajících olejů a dalších chemikálií, které ničí půdu a prosakují do spodních vod.

V této chvíli je načase se s tzv. autovrakem (automobil s ukončenou životností) rozloučit. Důvodů, proč to udělat je hned několik. Jak již bylo řečeno autovrak ničí životní prostředí. Často blokuje již tak málo míst pro parkování jiných vozidel a navíc jeho majitel dále platí povinné ručení přesto, že s ním za dlouhou dobu neujel ani kilometr. Vrak se také velmi často stává předmětem zájmu zlodějů, kteří z něj odcizí co mohou. Tomu všemu může majitel vysloužilého nebo nabouraného vozidla zabránit tím, že ho dle současného znění § 16 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech nechá ekologicky zlikvidovat. O co vlastně jde? Ekologickou likvidací se rozumí úkon, při němž je vozidlo, které již dosloužilo zpracováno tak, aby nevytvářelo zátěž pro životní prostředí a kdy se velká část vraků využije k recyklaci, ať se jedná o katalyzátory, baterie, barevné kovy, sklo a další.

K ekologické likvidaci je povinen osobně odevzdat vozidlo jeho poslední vlastník zapsaný v registru vozidel, a to na svoje vlastní náklady. Sběr autovraků může ze zákona provádět pouze oprávněná osoba, kterou je od roku 2007 také akciová společnost Služby města Pardubic.

Místem odběru autovraků je sídlo společnosti SmP a.s. Hůrka 1803. Majitel vozidla při odevzdání vozidla odmontuje registrační značky a předloží potřebné doklady (velký a malý technický průkaz, občanský průkaz). V případě, že předávající osoba není majitelemvozidla, předloží neověřenou plnou moc. U firemního vozidla předloží předávající navíc kopii výpisu z obchodního rejstříku.

Na základě kontroly vozidla a předložených dokladů je vystaveno Potvrzení o převzetí autovraku, se kterým je pak možno žádat na magistrátu města, odboru dopravy, o vyřazení z registrace vozidel. Vozidlo je nutno předávat kompletní včetně všech zásadních částí jako je motor a karoserie.

V současné době mohou majitelé vraků využít jedinečnou nabídku ekologické likvidace. Za likvidaci kompletního vozidla, které majitel sám do sídla společnosti přiveze mu Služby města Pardubic vyplatí 600,- Kč. V případě, že tuto možnost majitel nemá, nabízí firma odvoz nepojízdného vozidla na sběrné místo v areálu společnosti zdarma. Nabídka platí na omezenou dobu. Více na www.smp.cz nebo na telefonu 777 623 933.

Podle expertů se v současné době na území naší republiky nachází přibližně 300 tisíc autovraků. Přáním nás všech je, aby poslední cesta vysloužilého auta vedla co nejrychleji na příslušná vrakoviště a nestala se ostudou našich měst a obcí.

17. srpna 2011, Světluše Pozníková

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK