Aktuality

Svoz komunálního odpadu od občanů města

Tím se rozumí složka odpadu vzniklá po vytřídění využitelných odpadů, nebezpečných odpadů, objemného odpadu a výrobků, které podléhají zpětnému odběru. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o zbytkový odpad z denní spotřeby domácností po vytřídění výše uvedených složek, které do klasického komunálního odpadu nepatří.

K odkládání komunálního odpadu slouží popelnicové nádoby černé barvy o objemu 120, 240 l a kontejnery o objemu 1100 l, které jsou rozmístěny v místech s vysokou koncentrací obyvatelstva, tedy především na sídlištích. Tzv. “občanské” nádoby jsou označeny číslem popisným, aby bylo patrno, k jaké nemovitosti patří a zelenou samolepkou s nápisem “Směsný komunální odpad”. Tato samolepka určuje druh ukládaného odpadu a označuje našim pracovníkům nádobu, která se má svážet. Jednotlivé svozové dny dle ulic v Pardubicích naleznete ZDE. Nádoba by v den svozu měla být volně přístupná v době od 5,30 hod.

Prosíme všechny občany, aby dodržovali základní pravidla a do popelnic ukládali pouze ten odpad, který tam patří. Předejdete tak případným nepříjemnostem s nesvezenou nádobou, a to jak z důvodu nesprávného odložení odpadu nebo z důvodu přetížení nádoby. Maximální hmotnost nádoby o objemu 120 l, kterou lze bez problému vysypat pomocí dostupné techniky, je cca 20 kg.

Ostatní druhy odpadu (suť, větve, zeleň, nebezpečné odpady) ale občané mohou likvidovat za dodržení platných pravidel na separačních dvorech, pomocí přistavených velkoobjemových kontejnerů nebo prostřednictvím separačních kontejnerů rozmístěných po městě. Objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, linelea) lze ukládat na separační dvory nebo do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Děkujeme za respektování výše uvedených pokynů.

Helena Michálková, 15. srpna 2011

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK