Aktuality

Separační dvory pomáhají utvářet zdravé životní prostředí

Jsou to městem určená místa, která splňují všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování a shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu. Občan města zde může za níže uvedených podmínek odložit zcela zdarma následující druhy odpadů: objemný odpad, stavební suť, separované složky komunálního odpadu (tj. papír, plasty, sklo), kompostovatelný odpad (větve, zeleň), pneumatiky, lepenku, eternit, ale i vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečné odpady. Ukládání komunálního odpadu na separačních dvorech podléhá pravidlům provozního řádu pro separační dvory.

Protože je provoz separačních dvorů hrazen z rozpočtu města, mohou služeb separačních dvorů využívat pouze občané s trvalým bydlištěm ve městě Pardubice. Zdarma zde mohou občané odevzdat pouze omezené množství odpadů. Toto limitní množství je stanoveno na 200 kg objemného odpadu (starý nábytek, podlahové krytiny,..) na osobu a týden, pro stavební suť je touto hranicí 300 kg na osobu a měsíc. Pro eternit a lepenku platí omezení 200 kg na číslo popisné a rok, a také nutnost uložit tento druh odpadu pouze na separačním dvoře v Dražkovicích. Na každém separačním dvoře je vedena evidence takto převzatých odpadů.

Separační dvory neslouží k ukládání odpadů vzniklých podnikatelskou činností. Tento druh odpadů je přijímám od podnikatelských subjektů na předkládací stanici v Dražkovicích, a to za poplatek.

V loňském roce odevzdali občané na dvory téměř 8200 tun všech druhů odpadů, což bylo o 200 t více než v roce 2009. Z tohoto je patrný nárůst přebíraných odpadů a snaha občanů města likvidovat odpady zákonným způsobem dle daných pravidel.

Rádi bychom upozornili na možnost bezplatného uložení nebezpečných odpadů na všech sedmi separačních dvorech (mimo separačního dvora v Lonkově ulici). Tyto odpady zahrnují např. barvy, obaly od barev, oleje, stará léčiva, pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, tonery z tiskáren atd. Pomáhejte chránit životní prostředí a nedávejte tyto odpady do popelnic, kam patří pouze komunální odpad.

Všechny separační dvory složí jako místo zpětného odběru elektrozařízení (lednice, televize, malé domácí spotřebiče), a to jak pro občana, tak i pro firmy. Podmínkou bezplatného převzetí elektrozařízení je jeho kompletnost, nelze zdarma odevzdat částečně rozebraný elektrospotřebič. V loňském roce bylo ve městě Pardubice uloženo na dvorech téměř 306 tun elektrospotřebičů z domácností.

Separace domácího odpadu společně s využíváním služeb separačních dvorů je krok správným směrem každého občana k utváření zdravého životního prostředí ve městě. Děkujeme všem, kterým není životní prostředí ve městě lhostejné a služeb dvorů již využívají. Zároveň apelujeme na všechny občany, aby využívali služeb dvorů v maximální možné míře a svým počínám pomohli např. zamezit vzniku černých skládek, kterých bylo loni na území města likvidováno téměř 35 tun.

Pro ty, kteří nemají možnost odvézt odpad na dvory, nabízejí SmP-Odpady a.s. občanům službu dopravy objemného odpadu na separační dvory. Ukládání se řídí výše uvedenými pravidly a služba dopravy je zpoplatněna dle platného ceníku. Bližší informace o službě Vám v případě Vašeho zájmu budou poskytnuty na telefonním čísle 777 612 403.

Bližší informace o provoze separačních dvorů Vám rádi poskytneme na adrese: Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, tel. 466 260 832-33 nebo na mobilních telefonním číslech 777 612 403 nebo 733 611 854. Potřebné informace lze nalézt i na webových stánkách společnosti www.smp-pce.cz a pracovníky lze kontaktovat na e-mailové adrese: odpady@smp-pce.cz

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK