Aktuality

Řešení kalamitního stavu v Pardubicích

 

Na úvod shrnutí několika faktů : 

 1. Od rána 5.1. 2010 napadlo do rána 11.1.2010 70 cm sněhu. Je to množství, které pamětnící nepamatují. V současné době jsou všechny vozovky (mimo slepých ulic) a chodníky (mimo cca 3km, kde byly pokáceny stromy) sjízdné a schůdné.  
 2. Byli jsme připraveni s celou technikou, což je 7 velkých sypačů s pluhy, 7multikár vybavených sypači, košťaty či pluhy, 2 chodníkové stroje na posyp, 5 traktorů, 2 nakladče a dalších minimálně 6 vozidel s kontejnery. Vozový park jsme rozšířili v souvislosti s větším požadavkem města na údržbu chodníků. Celkově je technika koncipována na charakter zimy obvyklé, kdy spad sněhu je menší než poloviční a počet dnů od prosince do března, kdy je nutné zásahy zimní techniky provádět je obvykle do 20. Investice do další techniky v naší oblasti dosud nebyly smysluplné. Její využití a náklady na její pořízení nejsou adekvátní k průměrnému průběhu zimy. 
 3. Denně každý sypač, multikára či traktor najezdí v průměru 200 km po silnicích či chodnících v Pardubicích. Každá zasahující technika je napojena on line na GPS, její pohyb je monitorován a víme i zda-li sype nebo pluhuje. Záznamy jsou uchovávány pro kontrolu.  
 4. Naší smluvní povinností vyplývající z plánu zimní údržby (dále jen ZÚ) je zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, které jsou uvedeny v plánu zimní údržby a rozděleny do tří kategorií dle důležitosti. Celkem je v plánu zařazeno 215 km silnic, z toho 80 km až ve 3. pořadí a 197 km chodníků a cyklostezek. Plánem čištění stanovený rozsah zimní údržby byl splněn. Seznam ulic a chodníků, včetně jejich kategorizace, je uveden v plánu zimní údržby. Textová část plánu ZÚ i mapová podoba je na našich webových stránkách www.smp-pce.cz. Nařízení města, kde je rozsah ZÚ popsán je na webových stránkách města. 
 5. Komunikace, které nejsou v plánu ZÚ zařazeny si dle uvážení řeší jednotlivé obvody. 
 6. V současné době se provádí následná údržbu chodníků (zařazených v plánu Ú), a to ve většině případů inertním posypem. Kde je možné, tak se postupně rozšiřují. Dále se provádí odstraňování prosolené vrstvy sněhu ze silnic II. a III. třídy.  
 7. Pro SÚS, dle jejich výzvy, udržujeme vybrané průjezdní komunikace pouze v intravilánu Pardubic. Jinde naše technika nezasahovala, ani zasahovat nebude. 
 8. Na údržbu jsme dosud použili 700 tun soli a 300 tun inertního materiálu (písku). Obojí materiál postupně dokupujeme. 
 9. Do zimní údržby je zapojeno více jak 100 manuálních pracovníků a 8 techniků. 
 10. Pomoc nám dnes poskytlo 20 úředníků magistrátu a dalších (prozatím) 12 lidí máme z “Domu na půl cesty” nezaměstnaných a z úřadu práce. Všem velmi děkujeme za pomoc. Nadále pracovníky na ruční úklid sněhu zaměstnáme. Dosud se o práci neucházel nikdo, kdo by měl zájem o tzv. “ veřejnou službu”.  
 11. Kalamitní stav řešíme odvozem sněhu z kritických oblastí postupně od středu města. První noční zásahy byly provedeny na zastávkách MHD. Protože se na nakládce a odvozu pohybuje těžká technika nelze blokovat komunikace během dne, kdy je značný provoz. Dále odvoz sněhu bude prováděn postupně z parkovišť prioritně u zdravotnických zařízení. Tyto zákroky jsou prováděny nad rámec plánu čištění a jednotlivé lokality nám musí odsouhlasit OD MmP. 
 12. Sníh je odvážen do Labe a dalších felonií, tedy na velké travnaté plochy.  
 13. V odvážení sněhu budeme pokračovat. Chceme tím maximálně předejít problémům, které mohou nastat při tání sněhu.  
 14. Mimo zajištění sjízdnosti a schůdnosti jsme museli zbavit sněhových bariér přístupy ke kontejnerovým stanovištím odpadu. Kde jsme svoz nebyli schopni provést. Prosíme tedy občany, aby odpady umístili poblíž kontejnerů do pytlů. V termínu následného svozu bude zlikvidován. 
 15. Ještě poznámka k vánočnímu stromku. Jeho výzdoba nás stála značné peníze a proto jsme výzdobu odstranili co nejdříve, aby nebyla poškozena.

          14. ledna 2010

 

 

 

Lea Tomková
ředitelka společnosti

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK