Separační dvory v Pardubicích

Pro vstup na všechny separační dvory platí až do odvolání dočasná hygienická a organizační opatření v souvislosti s výskytem COVID19. 

Tato pravidle naleznete jako samostatnou přílohu na konci tohoto článku a před návštěvou separačního dvora se s těmito pravidly prosím seznamte!

Ostatní běžná pravidla provozu sběrných dvorů zůstávají v platnosti.

Provoz separačních dvorů
Separační dvory (SD) na území města Pardubice provozují Služby města Pardubic a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic a městskými obvody. Podmínky pro ukládání odpadů na SD jsou následující:

  • Občan je povinen před započetím ukládání odpadů prokázat platbu komunálního odpadu v Pardubicích a to buď předložením dokladu o zaplacení, nebo platného občanského průkazu s místem trvalého bydliště v Pardubicích.

  • Pokud občan ukládá na sběrný dvůr jakékoliv kovy, je povinen obsluze předložit vždy občanský průkaz!

  • Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok na odložení odpadu v množství 200 kg od občana za týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za měsíc. Ukládání odpadů na sběrném dvoře se řídí pravidly.

  • Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské činnosti a činnosti organizací. Tento odpad je možno po dohodě odložit za poplatek na překladišti odpadů Dražkovice Po – Pá: 6,30 – 15,00 hod.

PROVOZNÍ DOBA SEPARAČNÍCH DVORŮ O SVÁTCÍCH

Pokud připadá na den svátku otevírací doba konkrétního sběrného dvora, je tento separační dvůr OTEVŘEN!

Výjimku tvoří pouze svátky vánoční 24. - 26.12., Nový rok a Velikonoční pondělí, kdy jsou všechny separační dvory ZAVŘENY! 

 

POSLEDNÍ ZÁKAZNÍK BUDE ODBAVEN 15 MINUT PŘED KONCEM PRACOVNÍ DOBY

S OHLEDEM NA DÉLKU VYKLÁDKY ODPADU

 

 DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SEPARAČNÍCH DVORECH:

 

ODPAD

Příjem SD:

papír, sklo, plasty (včt. tetrapakových obalů), kovy

všechny SD

stavební suť, keramika

všechny SD

velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…)

všechny SD

vyřazená elektronika (ledničky, televizory, PC…)

všechny SD

pneumatiky (osobní, bez disků)

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště

zářivky

všechny SD

autobaterie, monočlánky

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště

zeleň, větve

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště.

SD Lonkova přijímá bioodpad pouze v menším množství - např. kuchyňské slupky, odpad z květináčů a pod. Nepřijímá větve ani trávu ze sečí.

nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, pesticidy, barvy, lepidla, pryskyřice, motor. oleje, ředidla, olej. filtry…)

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště

eternit, lepenka, škvára, Ytong, pórobeton

Dražkovice *)

jedlé tuky a oleje

všechny SD

 

*) Eternit a lepenka jsou přijímány pouze na separačním dvoře Dražkovice do množství 200 kg na číslo popisné a rok.

Škvára, Ytong, pórobeton jsou přijímány pouze na separačním dvoře Dražkovice do množství 300 kg na občana a měsíc.

Železniční pražce, hasicí přístroje, zdravotní odpad (léky, jehly, inzulinová pera a pod...), zábavní pyrotechnika NEJSOU PŘIJÍMÁNY NA ŽÁDNÉM SEPARAČNÍM DVOŘE.

 

Umístění separačních dvorů

Provozní doba

den

od

do

Dražkovice, areál překladiště odpadu

            

po, út, čt, pá

6.30

15.00

st

6.30

17.00

Hůrka, areál SmP a.s.

út, čt

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Nemošice, ul. Ostřešanská

út, st, čt

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Pardubičky, ul. Průmyslová

út, čt

12.00

17.00

so

8.00

12.00

Rosice nad Labem, ul. J.K.Tyla

po, st

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Ohrazenice,
ul. Pohránovská

po, st

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Svítkov, za areálem Plynostavu

po, st, pá

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Polabiny, Lonkova ul. – mezi výměníky

út, čt

14.00

18.00

po, so

8.00

12.00

Na Staré poště 2903

         

po, st, pá

so               

13.00

8.00

17.00

12.00

 

 

Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské činnosti. Tento odpad je možno po dohodě odložit za poplatek na překladišti odpadů Dražkovice Po – Pá: 6,30 – 15,00 hod.

Zároveň jsou všechny separační dvory současně místem zpětného odběru elektrozařízení. Pro poslední prodejce je místem zpětného odběru elektrozařízení pouze separační dvůr Dražkovice.

 

Prohlášení o předání odpadu (eternitu) na SD Dražkovice

Pravidla pro vstup na SD v souvislosti s výskytem COVID19

 

SmP odpady A.S. 

Pro obecné informace nás kontaktujte:

  466 260 831 - 833

  odpady@smp-pce.cz

  pracovní doba: 7:00–15:00

 

Pro dotazy týkající se přistavení velkoobjemových kontejnerů volejte
na 777 612 403 nebo svozu komunálního odpadu 733 611 857.

  pracovní doba: 6:00–14:30

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK