Poptávky

Prodej vozidla

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 18.12.2015

Popis nabídky:

 Mazda   E 2.2  D
nákladní - skříňová  5. dvéřová
rok výroby -   2002
ujeté km - 110000
STK do  5. 2016
tažné zařízení
chybí sklo zadních dveří
částečně zasažená korozí
v pojízdném stavu 

Další informace Ing. Šanda tel. 777 792 501

 

Soubory ke stažení:
1
2
3


VW CRAFTER- Valník

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.10.2015

Popis nabídky:

 Jedná se o dodávku 1ks nového nákladního vozu VW CRAFTER-valník pro divizi údržba komunikací v průběhu 4Q roku 2015. 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -VW Crafter-Valník.doc


Dodávka posypové soli pro zimní období 2015-2016

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 27.8.2015

Popis nabídky:

 Služby města Pardubic a.s. vyhlašují poptávkové  řízení, jehož předmětem je dodávka volně ložené kamenné posypové soli pro zajištění údržby komunikací v zimním období 2015/2016

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - SUL 2015-2016.doc


Dodávka plynu 2016

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 27.8.2015

Popis nabídky:

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu  a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb na základě potřeb zadavatele pro rok 2016.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ Dodávka plynu 2016.doc
Dodatečné informace.doc


Zameták 2015

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 8.7.2015

Popis nabídky:

 Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je nový zametací stroj se systémem sání snižující prachové částice PM10. Jedná se o pořízení zametacího stroje vhodného pro údržbu chodníků a komunikací, včetně následného servisu.

Soubory ke stažení:
SMP VÝZVA_PROFIL.pdf
SMP_ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_final.pdf
KUPNÍ SMLOUVA_upravená_zametací stroj_final.doc
PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_SMP.doc
PŘÍLOHA 3 SEZNAM SUBDODAVATELŮ_SMP.doc
PŘÍLOHA 4 KRYCÍ LIST_Zameták.doc


Samojízdná sekačka 4WD

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.7.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka samojízdné sekačky s pohonem 4WD,  se sběrem posečené trávy s šíří pracovního záběru  min. 150 cm, s čelně připojitelným příslušenstvím pro odstranění mechu a přípravu povrchu na osivo s pracovním záběrem min.  100 cm a odsáváním. 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -samojízdná sekačka 4WD.doc


VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 2015

Zadavatel: SMP-ODPADY a.s.
Zaslat nabídku do: 1.7.2015

Popis nabídky:

 Velkoobjemový kontejner typ Avia Novosedly –8 ks  - Jedná se o tzv.popelnicový typ kontejneru (domeček) pro směsný i separovaný odpad s možností uzamykání vík, víka obdélníková.

 
Kontejner typ Avia Novosedly – vysoký - 8 ks

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -VOK 2015.doc


Vánoce 2015 třída Míru Pardubice

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 5.6.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je zpracování vizualizace návrhu vánoční výzdoby třídy Míru v Pardubicích (uvažuje se ozdobení 17ks stávajících stožárů, viz. přílohy), kalkulace nákladů na pořízení navrženého řešení a následná dodávka pro divizi veřejné osvětlení na rok 2015.

Fotografie je mozno stáhnou z :

http://leteckaposta.cz/602634211

 

Soubory ke stažení:
2. Výzva a ZD Vánoce - návrhy 2015.doc
Příloha č.3 výkres stožáru.pdf
Příloha č.4 výkres stožáru.pdf


Zemní práce – VO Pardubice, Palackého třída

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 2.6.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je provedení zemních prací v rámci realizace akce „Zemní práce - Veřejného osvětlení Pardubice, Palackého  třída – oprava“.

Kompletní dodávka zemních prací bude provedena v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a to pod odborným vedením stavbyvedoucího s příslušnou kvalifikací, v souladu s § 160 odst. 1) a 2) zmíněného zákona. 
Zemní práce budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované v roce 2014 projektantem Ing. Petrem Kozou, Pardubice, a dle přiloženého výkazu výměr.
 
Přílohy je možno stáhnout z odkazu:
 
http://leteckaposta.cz/337632632
 
 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD zemní práce Palackého 2015.doc
1. VO - Výkaz výměr zemní práce.xls


Samojízdná sekačka 2015

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 28.5.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka samojízdné sekačky se sběrem posečené trávy s šíří pracovního záběru  min. 110 cm, s dodáním  připojitelného mulčovacího žacího nástroje o šířce alespoň 130 cm.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -samojízdná sekačka 2015.doc


Prodej Zametacího vozu

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 30.4.2015

Popis nabídky:

 Prodáváme zametací vůz MB-Atego s pravostraným řízením. Rok výroby 2002.  Podrobnější informace poskytne Josef Bari  bari@smp-pce.cz  tel. 466 260 827

Soubory ke stažení:
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg


Svozové vozidlo 2015

Zadavatel: SMP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 21.4.2015

Popis nabídky:

 Jedná se o dodávku svozového vozidla na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním o celkové hmotnosti 26.000 kg s univerzálním vyklápěčem a s úpravou pro svoz bioodpadu. Svozové vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SMP-Odpady a.s.. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Zadavatel požaduje univerzální použitelnost na všechny druhy bio-odpadů s vysokým podílem bio-složek včetně tekutin a domovní a průmyslový odpad. S ohledem na využívání vozidla na předpokládanou dobu 10 let požaduje zadavatel vyšší technické parametry a takovou výbavu, které prodlouží životnost nástavby a umožní snížení nákladů na následné opravy. Uchazeč je povinen nabídnout pouze nové, nepoužité vozidlo, vyráběné továrním způsobem.

Soubory ke stažení:
Výzva k podání nabídky.pdf
ZD- svozové auto-finál.pdf
PŘÍLOHA 1 KUPNÍ SMLOUVA_SMPO_svozový vůz_finál.doc
PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_SMPO.doc
PŘÍLOHA 3 SEZNAM SUBDODAVATELŮ_SMPO.doc
PŘÍLOHA 4 KRYCÍ LIST_SMPO.doc


Svozové vozidlo 3500kg

Zadavatel: SMP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 21.4.2015

Popis nabídky:

 Jedná se o dodávku nového nákladního vozidla s celkovou hmotností do 3 500 kg se 2-mi nápravami v provedení pro provoz v odpadovém hospodářství. 

 
Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně povinné výbavy. Vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SmP - Odpady a. s.. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu.
 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -svozové vozidlo 3500kg -finál.doc


2015-Svítidla LED

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.3.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka LED svítidel pro jednotlivé plánované akce,  pro divizi veřejné osvětlení na rok 2015 dle příloh této výzvy.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD Svítidla LED 2015-.doc


Dodávka VW CRAFTER

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.3.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka skříňového vozu VW CRAFTER v průběhu 1. ½ roku 2015 splňující náležitosti dle přílohy této výzvy. 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -dodávka UK 2015.doc


2015 UK materiál -1 (betonové směsi)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka betonových směsí na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 1. beton2015.doc


2015 UK materiál -2 (strojní pokládka asfaltů)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je strojní pokládka asfaltových krytů (Finišerem) vč. požadovaných materiálů na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 2. strojní pokládka asfaltů.doc


2015 UK materiál -3 (dlaždičské práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka dlaždičských prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 3. dlaždičské práce 2015.doc


2015 UK materiál -4 (bagr)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je provádění zemních prací čelním kolovým nakladačem se zadním rypadlem (např. Terex, JCB,…) na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -4. zemní práce 2014.doc


2015 UK materiál -5 (drtě a písek)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka drtí a písku na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 5.drtě a písek.doc


2015 UK materiál -6 (výkopové práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je provádění  ručních výkopových prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -6. výkopové práce.doc


2015 UK materiál -7 (dlažba)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka stavebních materiálů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -7. zámková dlažba.doc


2015 UK materiál -8 (kanalizační trubky)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka kanalizačních trubek včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 8.kanalizační trubky.doc


2015 UK materiál -9 (svislé dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka svislého dopravního značení včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 9.Svislé DZ.doc


2015 UK materiál -10 (vodorovné dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 17.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka silničních barev a plastů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2015. Nabízené barvy a materiály musí splňovat veškeré parametry a požadavky definované příslušnými normami pro použití na pozemních komunikacích. 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 10.Vodorovné DZ.doc


2015 VO materiál -1 (elektrovýzbroje)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 16.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka elektrovýzbrojí pro divizi veřejné osvětlení na rok 2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 1-Elektrovýzbroje 2015.doc


2015 VO materiál -2 (rozvaděče)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 16.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka rozvaděče v nerez skříni pro divizi veřejné osvětlení  na rok 2015

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 2-Rozvaděče 2015_.zip


2015 VO materiál - 4 (svítidla)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 16.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka svítidel PHILIPS, SCHRÉDER A HELLUX pro divizi veřejné osvětlení na rok 2015

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 4-Svítidla 2015.doc


2015 VO materiál – 5 (ostatní materiál)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 16.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka elektromateriálu pro divizi veřejné osvětlení na rok 2015

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 5-Ostatní mat. 2015.doc


VO nátěry stožárů 2015

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 16.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka nátěrů stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2015

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_6-Nátěry 2015.doc


Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2015

Zadavatel: SmP-Odpady a.s.
Zaslat nabídku do: 5.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka nádob na komunální a separovaný odpad včetně odpadkových košů, v typech a předpokládaném množství uvedeném v příloze této výzvy.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - Nádoby na odpady 2015.doc


2015 VO materiál - 3 (stožáry)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 3.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka bezpaticových, žárově zinkovaných stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2015 dle přílohy této výzvy.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 3-Stožáry 2015.doc


Ošetření stromů-Pardubice starý hřbitov

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 2.2.2015

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je ošetření cca 42 ks lip stromolezeckou technikou na hlavový řez, příp. snesení koruny.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ Ošetření stromů-Pardubice starý hřbitov.doc

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK