Poptávky

Kolový nakladač

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 9.12.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka kolového nakladače TEREX TL 80 v 1Q roku 2015, splňující náležitosti dle této výzvy.

Stroj musí splňovat veškeré podmínky pro provoz v České republice, včetně podmínek pro provoz na pozemních komunikacích. 
 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -kolový nakladač.doc


Posypová sůl 2014-2015

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 6.10.2014

Popis nabídky:

 Zadavatel Služby města Pardubic a.s. vyhlašuje poptávkové  řízení, jehož předmětem je dodávka volně ložené kamenné posypové soli pro zajištění údržby komunikací v zimním období 2014/2015.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - SUL 2014-2015.doc


Dodávka plynu 2015

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 6.10.2014

Popis nabídky:

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu (dále jen „plyn“) a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb na základě potřeb zadavatele, s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).

Zadavatel má dvě kategorie odběrných míst:

MO-maloodběr - 3 místa spotřeby 

SO-střední odběr- 1 místo spotřeby

Předpokládaný roční odběr je cca 900 MWh za všechna odběrná místa.

Všechny odběrná místa jsou v Pardubicích.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ Dodávka plynu 2015.doc


Zemní práce – VO- Pardubice, ulice Hradecká

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 1.8.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je provedení zemních prací v rámci realizace akce „Zemní práce – VO- Pardubice, ulice Hradecká“.

Soubory ke stažení:
Pa Hradecká koordinace C 1.1.pdf
TZ Hradecká.zip
Výkaz výměr.xls
Výzva a ZD zemní práce Hradecká 2014.doc


Rotační třídič

Zadavatel: SmP - Odpady
Zaslat nabídku do: 30.6.2014

Popis nabídky:

 Předmětem dodání je bubnový rotační třídič určený pro třídění stavebních odpadů, kamenů, písku, kompostů, bioodpadů, rozdrceného dřeva, rozdrceného komunálního odpadu, směsného komunálního odpadu, stavebních odpadů apod. Stroj bude mobilní s podvozkem  80 km/hod a bude schválen pro provoz na pozemních komunikacích.  Třídič bude vybaven funkcí automatické regulace dopravy materiálu v závislosti na zatížení bubnového síta.

Soubory ke stažení:
ZD-Rotační třídič.pdf


Traktor a překopávač kompostu

Zadavatel: SmP - Odpady
Zaslat nabídku do: 30.6.2014

Popis nabídky:

 Jedná se o dodávku soupravy pro překopávání kompostu sestávající z překopávače a traktoru. Kompost bude překopáván  na kompostárně Dražkovice, kde je uložen na lichoběžníkových hromadách o výšce 4 metry a půdorysu cca 10 x 30 metrů. Souprava pro překopání kompostu musí být schopna překopat tento kompost do nové zakládky o zhruba stejných rozměrech. Součástí dodávky bude i závaží na přední část traktoru, jeho velikost a hmotnost závaží navrhne uchazeč. Výsledný celek, tedy přední závaží, traktor a překopávač, musí být dohromady plně funkční.  Souprava musí být schopna překopávat komposty, kontaminované zeminy, podrcený komunální odpad a bioodpady. 

Zadavatel požaduje univerzální použitelnost traktoru, který  musí být vhodný i pro samostatné další využití v komunální sféře s možností agregace s šípovou radlicí pro zimní údržbu, příkopovou sekačkou na ramenu, štěpkovačem apod. Traktor se bude pohybovat i po pozemních komunikacích a musí splňovat veškeré požadavky a náležitosti na jeho konstrukci, provedení a výbavu, tak jak jsou definovány příslušnými předpisy. 
Dodavatel musí garantovat plnou funkčnost soupravy:  traktoru, čelního závaží a překopávače kompostu v daných podmínkách kompostárny.
 

Soubory ke stažení:
ZD-Traktor a překopávač kompostu.pdf


Kompostainery 2014

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 9.6.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka odpadových nádob na bioodpady, předpokládaný roční odběr cca 300 kusů dle této výzvy.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -Kompostainery.doc


Nosič kontejnerů N1

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 23.5.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka 1 ks nosiče kontejneru 6000 kg s homologací kategorie N1

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD


Svozové vozidlo 2014

Zadavatel: SMP-Odpady
Zaslat nabídku do: 25.4.2014

Popis nabídky:

Jedná se o dodávku svozového vozidla na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním o celkové hmotnosti 26.000 kg s univerzálním vyklápěčem a s úpravou pro svoz bioodpadu. Svozové vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SMP-Odpady a.s.. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Zadavatel požaduje univerzální použitelnost na všechny druhy bio-odpadů s vysokým podílem bio-složek včetně tekutin a domovní a průmyslový odpad.

Soubory ke stažení:
ZD- svozové auto.pdf
PŘÍLOHA 1 KUPNÍ SMLOUVA_SMPO_finál.doc
PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_SMPO.doc
PŘÍLOHA 3 SEZNAM SUBDODAVATELŮ_SMPO.doc
PŘÍLOHA 4 KRYCÍ LIST_SMPO.doc
Výzva k podání nabídky.pdf


Vánoce 2014 - VO

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 22.4.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je zpracování vizualizace návrhu vánoční výzdoby Pernštýnského náměstí v Pardubicích (uvažuje se ozdobení 18ks stávajících stožárů, viz. příloha foto), kalkulace nákladů na pořízení navrženého řešení a následná dodávka pro divizi veřejné osvětlení na rok 2014 dle příloh této výzvy. Součástí návrhu není výzdoba centrálního stromu.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ Vánoce - návrhy 2014.doc


VO nátěry stožárů 2014

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 11.4.2014

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka nátěrů stožárů pro divizi veřejné osvětlení na rok 2014 dle přílohy této výzvy.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ Nátěry 2014-final.doc


Sekačka Stiga

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 2.4.2014

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka Rideru Stiga Park Pro 21 4WD s příslušenstvím.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -sekačka Stiga.doc


LED Svítidla ul. Hradecká Pardubice

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 31.3.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka svítidel LED iGuzzini pro divizi veřejné osvětlení dle příloh této výzvy.

 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD Svítidla Hradecká 2014.doc


Termokontejner na přepravu horkých obalov. směsí

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.3.2014

Popis nabídky:

 Poptáváme termonádobu bez ohřevu na přepravu horké obalované směsi. Obsah minimálně 2m3. 

Provedení pro kontejnerové nosiče, konkrétně hákový nosič kontejnerů \"PALFINGER T-6\". Nosnost max 5t. 

 

 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -Termokontejner na přepravu horkých obalov. směsí .doc


Samojízdná sekačka

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 20.3.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka samojízdné sekačky se sběrem posečené trávy s šíří pracovního záběru  min. 150 cm, s dodáním  připojitelného mulčovacího žacího nástroje o šířce alespoň 160 cm.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -samojízdná sekačka 2014.doc


Prodej - nákladní automobil skříňový dodávkový

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.3.2014

Popis nabídky:

Jedná se o nákladní automobil Mazda E SR1J32 DC.

Soubory ke stažení:
Mazda


Prodej - malotraktor Antonio Carraro Rondo K333

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.3.2014

Popis nabídky:

 Jedná se o malotraktor Antonio Carraro Rondo K333 s travní sekačkou RT1500HD a kontejnerem CR100.

Soubory ke stažení:
Malotraktor


Prodej - ETESIE H 124D

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.3.2014

Popis nabídky:

Jedná se o ETESIE H 124D.

Soubory ke stažení:
ETESIE


Prodej - víceúčelový regenerátor trávníků RTO

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 7.3.2014

Popis nabídky:

 Jedná se o víceúčelový regenerátor trávníků RTO.

Soubory ke stažení:
RTO


2014 UK materiál -8 (kanalizační trubky)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka kanalizačních trubek včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 8.kanalizační trubky.doc


2014 UK materiál -9 (svislé dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka svislého dopravního značení včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 9.Svislé DZ.doc


2014 UK materiál -10 (vodorovné dopr. značení)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka silničních barev a plastů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014. Nabízené barvy a materiály musí splňovat veškeré parametry a požadavky  definované příslušnými normami pro použití na pozemních komunikacích. 

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD_ 10.Vodorovné DZ.doc


2014 UK materiál -1 (betonové směsi)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

Předmětem plnění je dodávka betonových směsí na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 1. beton2014.doc


2014 UK materiál -2 (strojní pokládka asfaltů)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je strojní pokládka asfaltových krytů (Finišerem) vč. požadovaných materiálů na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 2. strojní pokládka asfaltů.doc


2014 UK materiál -3 (dlaždičské práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka dlaždičských prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 3. dlaždičské práce 2014.doc


2014 UK materiál -4 (bagr)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je provádění zemních prací čelním kolovým nakladačem se zadním rypadlem (např. Terex, JCB,…) na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -4. zemní práce 2014.doc


2014 UK materiál -5 (drtě a písek)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka drtí a písku na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD - 5.drtě a písek.doc


2014 UK materiál -6 (výkopové práce)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je provádění  ručních výkopových prací na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD-6. výkopové práce


2014 UK materiál -7 (dlažba)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 26.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je dodávka stavebních materiálů včetně dopravy na akcích realizovaných zadavatelem v roce 2014.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -7. zámková dlažba.doc


Papírové sáčky na psí exkrementy 2014

Zadavatel: SMP-Odpady
Zaslat nabídku do: 17.2.2014

Popis nabídky:

 Předmětem plnění je pravidelná dodávka papírových sáčku na psí exkrementy v provedení
a předpokládaném množství uvedeném v této výzvě.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -Papírové sáčky na psí exkrementy.doc


Dodávka VW CRAFTER s krátkým rozvorem a vysokou střechou

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 4.2.2014

Popis nabídky:

 Jedná se o dodávku 1ks nového nákladního skříňového vozu VW CRAFTER s krátkým rozvorem a vysokou střechou.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD -dodávka VO 2014.doc


2014 VO materiál -1 (elektrovýzbroje)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 31.1.2014

Popis nabídky:

 

Služby města Pardubic a.s. vypisují výběrové řízení na dodávku elektrovýzbroje.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD


2014 VO materiál -2 (rozvaděče)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 31.1.2014

Popis nabídky:

 Služby města Pardubic a.s. vypisují výběrové řízení na dodávku rozvaděčů.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD


2014 VO materiál - 3 (stožáry)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 31.1.2014

Popis nabídky:

Služby města Pardubic a.s. vypisují výběrové řízení na dodávku stožárů.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD


2014 VO materiál -4 (patice)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 31.1.2014

Popis nabídky:

 Služby města Pardubic a.s. vypisují výběrové řízení na dodávku patic.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD


2014 VO materiál -5 (svítidla)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 31.1.2014

Popis nabídky:

 Služby města Pardubic a.s. vypisují výběrové řízení na dodávku svítidel.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD


2014 VO materiál - 6 (ostatní materiál)

Zadavatel: Služby města Pardubic a.s.
Zaslat nabídku do: 31.1.2014

Popis nabídky:

 Služby města Pardubic a.s. vypisují výběrové řízení na dodávku ostatního materiálu pro VO.

Soubory ke stažení:
Výzva a ZD

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK