Oddělený sběr bioodpadu

Od března 2012 rozšiřujeme službu odděleného sběru bioodpadu do dalších částí města.

Vážení spoluobčané,

Magistrát města Pardubic ve spolupráci s naší společností rozšiřuje od března 2012 službu odděleného sběru bioodpadu do dalších částí města. Zapojit se nově do projektu, mohou občané, kteří bydlí v rodinném domě se zahradou (předpoklad zeleného odpadu – tráva, listí, ovoce) v těchto nových lokalitách.

Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Odpad bude ukládán do zapůjčených nádob (compostainerů) a následně odvážen na kompostárnu v Dražkovicích, kde bude tento materiál zpracován na kvalitní kompost.

Do projektu odděleného sběru bioodpadu, který byl ve městě Pardubicích zahájen již v roce 2007, se postupně zapojují občané (ze zástavby rodinných domů) na území městských obvodů: MO Pardubice V (Nové Jesenčany, Jesničánky, Dukla), MO Pardubice I (Židov) a MO Pardubice IV (Pardubičky), kterým byl prostřednictvím naší svozové firmy bezplatně zapůjčen kontejner na zelený odpad (compostainer). Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude uskutečňován ve všech lokalitách dle následujícího harmonogramu.

duben………………………………. svoz 2x měsíčně, poslední dva pátky v měsíci

květen – listopad ……………….… svoz 1x týdně, každý pátek

prosinec – březen ………………..  svoz 1x měsíčně, poslední pátek v měsíci

Jedná se o nadstandardní službu pro občany ve vybraných částech města, proto ji nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu, který platí každý občan s trvalým pobytem v Pardubicích. V roce 2012 budou účastníci projektu přispívat částkou 300,- Kč na nádobu a rok, zbývající část nákladů bude hradit Magistrát města Pardubic, a to z důvodu významu této činnosti vůči životnímu prostředí. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadu na rok 2012 je splatný do konce měsíce dubna 2012.

Pokud se tedy chcete i Vy do projektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte “přihlašovací formulář” v odkazu na webu města Pardubic: www.bioodpad.pardubice.eu. Vaše požadavky očekáváme do 31.12.2011.

Na základě vyhodnocení zájmu o tuto službu budete na počátku roku 2012 informováni o dalším postupu vč. distribuce nádob.

Vaše technické dotazy zodpoví pracovníci SmP a.s. na telefonním čísle 466 260 833. S případným dotazem k přihlášce do projektu se můžete obrátit na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice ne telefonním čísle 466 859 196 nebo adrese: Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 02 Pardubice.

 

 

 

 

 

22.11.2011


Soubory ke stažení


Zpět na stránku zprávy

Novinky

Sběr bioodpadu nad rámec harmonogramu svozu

Vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů o sběr bioodpadů, který vyplývá z příznivého počasí  a možnosti práce na zahradách, odbor životního prostředí pardubického magistrátu, ve spolupráci  se svozovou firmou Služby města Pardubic a.s. rozhodl, zařadit mimořádné svozy bioodpadu – nad rámec běžného harmonogramu svozu dříve avizovanému. Účastníky projektu odděleného sběru bioodpadu upozorňujeme na možnost umístění naplněných nádob ke svozu v termínech 4.4. a 11.4. 2014 (pátky). Těmito termíny se prodlužuje období pravidelného týdenního výsypu nádob.

 

celá novinka »

Když se daří dobré věci

 Sběr šatstva pro Diakonii Broumov.

celá novinka »

Nábytek pro sociálně slabé

 Sběr nábytku pro sociálně slabé

celá novinka »

Nový harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

Na stránkách Služeb města Pardubic máme aktuální seznam týdnů a míst, kam budeme přistavovat velkoobjemové kontejnery.

celá novinka »

Nacházíte se: Služby města Pardubic a.s. >  Novinky  >  Oddělený sběr bioodpadu
Služby pro Vaše město, ulici či dům...
Služby města Pardubic a.s.
SmP - Odpady a.s.