Aktuality

Změna otevírací doby separačních dvorů

Ve snaze udržet město Pardubice čisté otevíráme za níže uvedených podmínek od 1. 4. 2020 separační dvory (dále SD) vyjma SD v Dražkovicích a SD Na Staré poště. S ohledem na mimořádné okolnosti prosíme obyvatele Pardubic, aby SD užívali pouze v nezbytně nutné míře.

SD budou mít upravenou provozní dobu:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

8.00 - 12.00

Svítkov

13.00 - 17.00

Lonkova

14.00 - 18.00

Svítkov

13.00 - 17.00

Lonkova

14.00 - 18.00

Svítkov

8.00 - 12.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

8.00 - 12.00

Ohrazenice

13.00 - 17.00

Pardubičky

12.00 - 17.00

Ohrazenice

13.00 - 17.00

Pardubičky

12.00 - 17.00

Pardubičky

8.00 - 12.00

Rosice

13.00 - 17.00

 

 

Rosice

13.00 - 17.00

 

 

Rosice

8.00 - 12.00


Na všech SD byla zavedena tato DOČASNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU SEPARAČNÍHO DVORA

Proti šíření COVID-19 zavedla společnost SmP – Odpady a.s. tato opatření:

1) Do areálu SD má zakázán vstup kdokoli, kdo
a) je v karanténě,
b) zaznamenal příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšenou teplotu (37,3 °C nebo více),
c) se v posledních 14 dnech vrátil z rizikových oblastí stanovených ministerstvem zdravotnictví  nebo
d) se setkal s osobou, u které se projevily příznaky dle písm. b) nebo která v posledních 14 dnech pobývala v rizikových oblastech dle písm. c).

2) Pro vstup osob do areálu SD platí povinnost:
a) mít zakrytá ústa a nos.
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.
c) vstoupit na SD pouze na základě pokynu správce SD při vstupu.
d) řídit se pokyny obsluhy SD.

Ostatní podmínky provozu SD zůstávají v platnosti. V případě nerespektování dočasných opatření, provozního řádu SD a pokynů obsluhy bude SD okamžitě uzavřen.

Maloobchodní prodej kompostu a provoz SD na provozovně Dražkovice je do odvolání přerušen. Prodej kompostu pro maloodběratele pouze včetně dovozu ze strany SmP – Odpady a.s. tel. pro sjednání dopravy kompostu: 777 612 403.

Veškerá výše uvedená opatření platí do odvolání.

V Pardubicích dne 31. 3. 2020

 

 

1Ke dni vydání opatření se jedná o tyto země: Austrálie, Belgie, Dánsko, Francie, Izrael, Itálie, Írán, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie, Čína a Jižní Korea

 

 


Změna otevírací doby pokladny SmP a.s. a SmP-O a.s.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k aktuální situaci v ČR, je až do odvolání, upravena otevírací doba pokladny SmP a.s. a SmP-O a.s.

pondělí – 7:00 – 12:00

středa – 7:00 - 12:00

pátek – 7:00 - 12:00

Děkujeme za pochopení.


Správné nakládání s použitými rouškami

Správné nakládání s použitými rouškami

 

To, že je důležité nosit roušky ví dnes už každý, ale stejně důležité je i použité ochranné prostředky správně likvidovat. Níže popsaným postupem pomáháte chránit sebe, své blízké a v neposlední řadě pracovníky svozu odpadu, kteří pro Vás udržují město čisté.

 

Jak na to:

1. Použité roušky, kapesníky či další potencionálně kontaminovaný odpad prosím vložte do silnějšího platového pytle na odpady (pokud máte pouze slabší použijte dva).

2. Naplněný pytel pevně zavažte a povrch ošetřete dezinfekčním prostředkem.

3. Takto připravený pytel vhoďte do černé popelnice na směsný komunální odpad.

4. Nikdy neodkládejte pytle s použitými rouškami mimo kontejnery nebo popelnice, mohlo by dojít k ohrožení zdraví lidí z Vašeho okolí nebo našich kolegů.


Tisková zpráva - dopady Covid 19 na činnosti SmP a SmP-O

Níže uvádíme přehled dopadů rozhodnutí vlády ČR, která byla přijata v rámci bezpečnostních opatření, do činností realizovaných společnostmi Služby města Pardubic a.s. (dále jen „SmP a.s.“) a SmP – Odpady a.s.

 

Celý článek >


Uzavření separačních dvorů !

Všechny separační dvory v Pardubicích jsou až do odvolání uzavřeny!

 

Maloobchodní prodej kompostu na provozovně Dražkovice do odvolání přerušen!

 

Prodej kompostu pro maloodběratele pouze včetně dovozu ze strany SmP-Odpady a.s.

Tel. pro sjednání dopravy kompostu: 777 612 403

 

 


Opatření při provozu střediska Dražkovice v souvislosti s výskytem COVID-19 !

dočasná opatření při provozu střediska Dražkovice (překládací stanice, kompostárna)

 

Proti šíření COVID-19 zavádí společnost SmP – Odpady a.s. tato opatření:

1)  Do areálu střediska Dražkovice má zakázán vstup kdokoli, kdo:

a) zaznamenal příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšenou teplotu (37,3 ° C nebo více).

b) se v posledních 14 dnech vrátil z rizikových oblastí, tj. Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.

c) se setkal s osobou, která v posledních 14 dnech pobývala v rizikových oblastech dle předchozího bodu.

2)  Pro vstup osob do areálu střediska Dražkovice platí povinnost:

a)   mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

b)  zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.

c)   vstoupit pouze na základě pokynu správce při vstupu

d)  řídit se pokyny obsluhy 

e)   využívat přednostně bezhotovostní platební styk

Ostatní podmínky provozu střediska Dražkovice zůstávají v platnosti

V případě nerespektování dočasných opatření, provozních řádů a pokynů obsluhy bude středisko Dražkovice uzavřeno!

 

Výše uvedená opatření se netýkají separačního dvora Dražkovice! Tento sběrný dvůr zůstává až do odvolání uzavřen!

 

Tato opatření platí od 18.3. 2020 do odvolání

 

Středisko Dražkovice zahrnuje překládací stanici odpadu a  kompostárnu

 

Prodej kompostu pro fyzické osoby je na provozovně Dražkovice pozastaven!

Prodej kompostu je možný na provozovně Dražkovice pouze pro právní subjekty, pro fyzické osoby pouze s rozvozem ze strany SmP-Odpady a.s.

Dopravu kompostu je možno sjednat na tel.: 777 612 403

 


Opatření v areálu Krematoria Pardubice

Provoz pohřební služby a krematoria

Pohřební služba funguje podle běžné provozní doby. Objednatel pohřbu se může dostavit pouze s jednou další osobou. Pro všechny osoby v budově pohřební služby platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky), totéž platí pro účastníky smutečních obřadů v krematoriu. Důsledně se doporučují obřady pouze v kruhu rodinném.

Doporučujeme se na návštěvu kanceláře pohřební služby objednat na webových stránkách SmP, nebo na tel: 466768245. Zároveň žádáme objednatele o využití  služby epohreb.smp-pce.cz.

 

Správa hřbitovů

Správa hřbitovů upravila otevírací dobu pro veřejnost na pondělí od 8 do 11 hodin a čtvrtek od 12 do 15 hodin . Pro osoby vstupující do kanceláře správy hřbitovů platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky). Doporučujeme se objednat na tel: 777783112, nebo email: spravahrbitovu@smp-pce.cz. Zařízení pohřbu do hrobu, nebo hrobky není tímto omezeno a lze jej zajistit v běžné pracovní době po telefonické domluvě.

V areálu centrálního hřbitova byly uzavřeny toalety pro veřejnost.

Děkujeme za pochopení.

 


Uzavření separačních dvorů !

Dne 14. 3. 2020 vydala Vláda České republiky usnesení o přijetí krizového opatření, na jehož základě jsme povinni na dobu od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020 uzavřít pro veřejnost všechny námi provozované separační dvory. Termín uzavření se může změnit. O každé takové změně Vás budeme informovat na vstupu do areálů všech separačních dvorů, nebo prostřednictvím našich webových stránek a na našem Facebookovém účtu.

Uzavření se týká i maloobchodního prodeje kompostu na kompostárně Dražkovice až do odvolání!

Usnesení ke stažení zde.

 

Celý článek >


ZMĚNA V PROVOZU KANCELÁŘE SPRÁVY HŘBITOVŮ

S ohledem na současnou situaci, z důvodu ochrany našich klientů a zaměstnanců, upravujeme provoz kanceláře správy hřbitovů.

Pro návštěvu kanceláře správy hřbitovů nás prosím předem kontaktujte na tel.466768242, mobil: 777783112, nebo emailem: spravahrbitovu@smp-pce.cz.

 

Děkujeme za pochopení.


Informace pro účastníky smutečních obřadů

Vážení účastníci smutečních obřadů,

s ohledem na aktuální informace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví Vám sdělujeme,
že s od dnešního dne (tj. 13. 3. 2020) bylo nahrazeno mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020.

Nové opatření výslovně uvádí, že se zákaz nevztahuje na pohřby.

S ohledem na současnou situaci si dovolujeme smuteční hosty zdvořile požádat, aby se zdrželi osobních kondolencí podáním ruky a nahradili osobní kondolenci např. kondolencí písemnou.

 

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

 

 


Soutěž - Hodit se už nebudou 2020

Vzhledem k aktuální situaci s výskytem Covid-19 se termín zahájení soutěže posouvá.

Nový termín zahájení soutěže bude oznámen prostřednictvím webových a facebookových stránek.

 

SmP a.s.

--------------------------------------------------------------------------------

Od prvního dubna 2020 do konce října 2020 budou moct Pardubáci soutěžit o hodnotné ceny z oblasti elektroniky.

Čím vícekrát občan na separačních dvorech odevzdá nebezpečný odpad, tím víc lístků bude moct vyplnit a tím vyšší bude i jeho šance vyhrát. Jediným omezením je přitom jedna návštěva v jednom dni. Výherci pak budou vylosováni v průběhu listopadu.

Celý článek >


Mapa s umístěním kontejnerů na jedlé oleje a tuky

Na našich webových stánkách je nově k dispozici mapa s umístěním kontejnerů na jedlé oleje a tuky.

Více informacích o svozů jedlých olejů a tuků naleznete zde.

http://www.smp-pce.cz/158/Svoz_jedlych_oleju_a_tuku/

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK