Aktuality

Služby města Pardubic jsou na zimu připraveny

Začátkem listopadu vešel v platnost aktuální Plán zimní údržby pro období 2018-2019, který

pravidelně zpracovává akciová společnost Služby města Pardubic a Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic.

Plán slouží jako základní podklad k provádění zimní údržby na pozemních komunikacích ve městě Pardubice. Je zpracován ve smyslu Silničního zákona č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky č. 104/ 1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a Nařízení

č. 9/2009 Statutárního města Pardubice.

Plán zimní údržby je zpracován pro obvyklý stav meteorologické situace v zimním období s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem města Pardubice, a k technickým možnostem akciové společnosti Služeb města Pardubic. Plán mimo jiné obsahuje základní postup při vzniku mimořádné situace.

Zimní údržba na pozemních komunikacích zajišťuje pro celé období, tj. v době od 1.11. 2018 do 31.3. 2019, zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami.

Zimní údržba se nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem Statutárního města Pardubice nebo jsou v pronájmu a v soukromém vlastnictví.

Udržovány jsou komunikace zařazené do Plánu zimní údržby dle pořadí stupně důležitosti od I. do III. kategorie v celkové délce více než 200 km. Při určování kategorií se přihlíželo k intenzitě dopravy, k vedení tras hromadné veřejné dopravy, k dopravnímu významu komunikace a ke stavebně technickému stavu komunikace. Je třeba také počítat s existujícími lhůtami pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací. Například u komunikací zařazených do I. pořadí důležitosti se závady zmírňují do 4 hodin po posledním spadu u II. pořadí do 12. hodin a III. pořadí přichází na řadu po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin.  

Udržovat se bude také téměř 200 km chodníků a cyklostezek, 309 zastávek MHD,

47 parkovišť, 355 přechodů a 34 nebezpečných míst, jako jsou podchody a nadchody, 65 škol, zdravotnických středisek a domovů důchodců.

Údržba bude standardně prováděna příslušnými technickými mechanizmy. Převážně ručně budou ošetřovány zastávky MHD a přechody pro chodce.

I nadále se počítá s případem kalamitního průběhu zimy. Je ustanoven Městský operační štáb zimní údržby, který bude mít za úkol kontrolovat průběh zimní údržby v Pardubicích a na základě jeho rozhodnutí primátor města případně vyhlásí nebo odvolá kalamitní stav.

Technika určená pro zimní údržbu čeká na první zásahy. Počet mechanizmů, které budou zajišťovat zimní údržbu se již několik let nezvýšil. Na skladě je připraveno více než 600 t posypové soli a 200 t inertního materiálu.

Pomoc při zimní údržbě mají Služby také smluvně zajištěnou s dodavatelskými firmami se kterými se osvědčila spolupráce již v minulosti.

Kompletní znění Plánu zimní údržby pro období 2018-2019 je možno shlédnout na www.smp-pce.cz.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK