Aktuální otevření separačních dvorů v nouzovém režimu naleznete v sekci Aktuality na našich webových stránkách.

 

Maloobchodní prodej kompostu na provozovně Dražkovice je do odvolání přerušen!

 

Prodej kompostu pro maloodběratele pouze včetně dovozu ze strany SmP-Odpady a.s.

Tel. pro sjednání dopravy kompostu: 777 612 403

 

 

 

 

Separační dvory v Pardubicích

 

Provoz separačních dvorů
Separační dvory (SD) na území města Pardubice provozují Služby města Pardubic a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic a městskými obvody. Podmínky pro ukládání odpadů na SD jsou následující:

  • Občan je povinen před započetím ukládání odpadů prokázat platbu komunálního odpadu v Pardubicích a to buď předložením dokladu o zaplacení, nebo platného občanského průkazu s místem trvalého bydliště v Pardubicích.

  • Pokud občan ukládá na sběrný dvůr jakékoliv kovy, je povinen obsluze předložit vždy občanský průkaz!

  • Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok na odložení odpadu v množství 200 kg od občana za týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za měsíc. Ukládání odpadů na sběrném dvoře se řídí pravidly.

ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY SEPARAČNÍCH DVORŮ

V minulých letech byly separační dvory v době všech svátků uzavřeny. Služby města Pardubic se ale snaží průběžně rozšiřovat své služby a snaží se maximálně vyhovět občanům města. Předpokládáme, že v době svátků je většina obyvatel doma a může volno využít k úklidu svých bytů a domů. Proto přistupujeme na požadavek obyvatel a otevíráme separační dvory i o svátcích (otevřeny jsou pouze ty dvory, kde připadá na den svátku provozní doba dvora).

I nadále budou dvory uzavřeny pouze během Velikonočního pondělí a vánočních svátků. 

 

POSLEDNÍ ZÁKAZNÍK BUDE ODBAVEN 15 MINUT PŘED KONCEM PRACOVNÍ DOBY

S OHLEDEM NA DÉLKU VYKLÁDKY ODPADU

 

 DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SEPARAČNÍCH DVORECH:

 

ODPAD

Příjem SD:

papír, sklo, plasty (včt. tetrapakových obalů), kovy

všechny SD

stavební suť, keramika

všechny SD

velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…)

všechny SD

vyřazená elektronika (ledničky, televizory, PC…)

všechny SD

pneumatiky (osobní, bez disků)

všechny SD

zářivky

všechny SD

autobaterie, monočlánky

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště

zeleň, větve

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště, (bioodpad v menším množství z domácnosti - z květináčů, kuchyňské slupky... , ne větve... SD Lonkova)

nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, pesticidy, barvy, lepidla, pryskyřice, oleje, ředidla, olej. filtry, léky…)

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště

eternit, lepenka, škvára

Dražkovice *)

jedlé tuky a oleje

všechny SD

 

*) Eternit a lepenka jsou přijímány pouze do množství 200 kg na číslo popisné a rok.

Škvára do množství 300 kg na občana a měsíc.

 

Umístění separačních dvorů

Provozní doba

den

od

do

Dražkovice, areál překladiště odpadu

po, út, čt, pá

6.30

15.00

st*

6.30

17.00

Hůrka, areál SmP a.s.

út, čt

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Nemošice, ul. Ostřešanská

út, st, čt

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Pardubičky, ul. Průmyslová

út, čt

12.00

17.00

so

8.00

12.00

Rosice nad Labem, ul. J.K.Tyla

po, st

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Ohrazenice,
ul. Pohránovská

po, st

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Svítkov, za areálem Plynostavu

po, st, pá

13.00

17.00

so

8.00

12.00

Polabiny, Lonkova ul. – mezi výměníky

út, čt

14.00

18.00

po, so

8.00

12.00

Na Staré poště 2903

po, st, pá

so               

13.00

8.00

17.00

12.00

 

 

Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské činnosti. Tento odpad je možno po dohodě odložit za poplatek na překladišti odpadů Dražkovice Po – Pá: 6,30 – 15,00 hod.

Zároveň jsou všechny separační dvory současně místem zpětného odběru elektrozařízení. Pro poslední prodejce je místem zpětného odběru elektrozařízení pouze separační dvůr Dražkovice.

 

Prohlášení o předání odpadu (eternitu) na SD Dražkovice

 

 

SmP odpady A.S. 

Pro obecné informace nás kontaktujte:

  466 260 831 - 833

  odpady@smp-pce.cz

  pracovní doba: 7:00–15:00

 

Pro dotazy týkající se přistavení velkoobjemových kontejnerů volejte
na 777 612 403 nebo svozu komunálního odpadu 733 611 857.

  pracovní doba: 6:00–14:30

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK