Slovník pojmů

Pro Vaši lepší orientaci v nabízených službách zde připojujeme stručný slovník pojmů používaných na našich internetových stránkách.

Rozptyl

Popel z urny je rozptýlen na rozptylové loučce na hřbitově s účastí pozůstalých.

Vsyp 

Popel je uložen do připravené jamky na vsypové loučce s obřadem, nebo bez obřadu. Při vsypu je možno na přání pozůstalých uložit do jedné jamky popel více zemřelých najednou.

Úmrtní list 

Úmrtní list vystaví příslušná matrika dle místa úmrtí a je vydán pouze příbuznému v přímé linii (manžel/(ka, děti, rodiče, sourozenci). Úmrtní list musí být vyzvednut osobně, nebo jej zašle matrika doporučeně na adresu objednatele, je-li toto ujednáno při sjednání pohřbu nebo kremace u naší pohřební služby.

 List o prohlídce zemřelého ("Ohledací list"):

Vystavuje lékař po provedení ohledání zemřelého. Lékař může nařídit provedení zdravotně bezpečnostní pitvy. Soudní pitvu zpravidla  nařizuje policie.

Chladící (mrazící) zařízení

Místo, kde je dočasně uloženo tělo zemřelého do doby pohřbu či kremace.

Úprava lidských pozůstatků

Úprava před pietním uložením do rakve, zejména umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy, oblečení do šatů nebo rubáše.

 Balzamace

Úprava lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn.

 Konzervace

Úprava lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn.

Úřední urna

Plastová schránka, určená k uchovávání popela zemřelého. Ta může být ještě vložena do ozdobného obalu, kterých je celá řada typů a provedení (např. měď, ocel, sklo atd.). Urna s popelem může být uložena do samostatného nebo společného urnového hrobu či kolumbária.

Parte

Smuteční oznámení, v provedení černobílém či barevném, s volitelnými dekorativními motivy nebo podtiskem , popřípadě  s fotografií zesnulého.

 Veřejné pohřebiště

Prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace.

Hrobové místo

Místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren.

 Kolumbárium

Soustava schránek určených k uložení uren s popelem zemřelých.

 Tlecí doba

Doba, kdy dochází k rozkladu tělesných pozůstatků a zpravidla se uvádí v délce 10-30 let.

Exhumace

 Manipulace (vyjmutí z hrobu,/hrobky)  s nezetlelými i zetlelými lidskými ostatky.

Smuteční kapka/slza/přívěšek

Ozdobný skleněný předmět ve tvaru kapky, slzy, přívěšku  apod. do kterého je technologicky zapracováno malé množství popela zemřelého.

 

Služby města Pardubic a.s. - pohřební služby a krematorium

  466 768 245, 777 783 160

  pohrebnisluzby@smp-pce.cz

  nepřetržitá služba pro převozy zesnulých: 777 769 620-1

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK